Det finns, som alltid, en mängd orosmoln för börsen nästa år. Inflation, räntehöjningar, avtagande stimulanser och nya virusvarianter är farhågor så det räcker och blir över.

ANNONS

Dessutom har Stockholmsbörsen gått som en raket i år med en uppgång på 30 procent. Det är minst sagt frestande att reducera aktieexponeringen.

Framgång föder framgång

Men att döma av historisk statistik kan det vara ett dåligt investeringsbeslut. Åtminstone om man baserar ställningstagandet på årets kursuppgång.

Det visar sig nämligen att året efter en kursuppgång på över 20 procent tenderar börsen fortsatt att utvecklas starkt.

Det visar en sammanställning av analysfirman LPL Research som analyserat alla årliga kursuppgångar på över 20 procent sedan 1950 på USA-börsen.

Börsen 2022

Bättre än vanliga år

Under de 19 tillfällen som dessa förutsättningar infriats har börsen året efter haft en positiv utveckling 16 gånger. Det utgör 84 procent av fallen.

Det är faktiskt bättre utfall jämfört med börsen under hela perioden 1950–2020. Antalet positiva år är då ”bara” 72 procent. Även storleken på kursuppgångarna är bättre efter plus 20 år: 11,5 procent jämfört med 9,2 procent.

ANNONS
ANNONS

Nu är det här som sagt bara historisk statistik och allt kan hända nästa år.

Men baserat på tidigare förlopp så behöver inte årets kursuppgång föranleda någon riskjustering nedåt.

Relaterade artiklar:

Därför är börsen bäst på både kort och lång sikt. Dagens PS