Nu flödar kapitalet in på börsen igen. Efter stora inflöden till aktiemarknaden under de senaste åren har det varit upplagt för stora utflöden. Aktievikten var hög samtidigt som en annalkande recessionen är dåliga nyheter för börsen.

ANNONS

Krig och åtstramningar var andra högst legitima skäl att lämna börsen. Utflödena kom. Men efter bara ett tertial så har flödena vänt igen.

Första veckan med inflöden till börsen

Förra veckan blev den första veckan med globala inflöden till aktiemarknaden sedan januari.

Det visar investmentbanken BofA globala flödesanalys.

Flödena torde fortsätta att vara positiva

De negativa flödena började avta redan under försommaren vilket förklarar uppgången i juli.

Fortfarande är det bara en veckas positiva flöden att luta sig mot men det är i regel långa trenden (se diagram nedan) så oddsen är goda att vi fortsatt får se hur kapitalet flödar till börserna.

Ny flödar kapitalet till börsen igen
Källa: Bank of America

Dumpat företagsobligationer

De förhållandevis starka kapitalflödena till börsen borde förvåna. I ett längre perspektiv (se diagram nedan från Goldman Sachs) så är knappt vårens utflöden mätbara.

Detsamma gäller för statsobligationer. Det enda stora tillgångsslaget som har dumpats at investerare är företagsobligationer (ljusblå kurva).

ANNONS
ANNONS
Kapitalet flödar till börsen igen
Källa: Goldman Sachs

Imponerande dragkraft hos börsen

Den stora vinnaren är kontanter och korta räntebärande fonder.  Där skedde en enorm ansamling i samband med utbrottet av Covid-19 våren 2020. Och nivån har varit relativt konstant efter det.

Men givet hur världen har utvecklat sig så är aktiemarknadens fortsatta attraktion kanske den mest imponerande.

Relaterade artiklar:

De tio bästa företagsförvärven genom tiderna. Dagens PS