Då världsekonomin är minst sagt skakig och kristallkulan grumlig så lär investerarna lusläsa investmentbankernas strategirapporter för 2023.

ANNONS

Häromveckan kom välrenommerade Morgan Stanley med sina spådomar och rekommendationer för det nya året Global Investment Strategy Outlook 2023 | Morgan Stanley.

Bäst utväxling i tillväxtländerna

Den är välfylld med förutsägelser för de flesta tillgångar och marknader. På aktiesidan tror banken att tillväxtländerna blir den bästa aktiemarknaden. Där bedöms kurserna stiga med 12 procent.

Samma utväxling förväntas för Japan. Europa spås lyfta med 6,3 procent medan USA-börserna kommer att trampa vatten och sluta året på nuvarande nivå.

Oljan upp 40 procent

Olja är det tillgångsslag som Morgan Stanley bedömer har störst potential. Prognosen är ett oljepris på 110 amerikanska dollar vid årets slut för Brentoljan.

Infrias det estimatet innebär det en uppgång på över 40 procent från nuvarande nivå.

Europeiska statsobligationer stiger

Vidare bedömer banken att det blir revansch för obligationer. Och bäst kommer det att gå för obligationer i tillväxtländerna med en förväntad tvåsiffrig tillväxt. Men även statsobligationer i Europa lär stiga, om än inte med mer än 6,5 procent.

Högsta utdelningsnivån på 14 år

Men det övergripande budskapet är att satsa på tillgångar som ger hög utdelning.  Morgan Stanley har satt samman ett index av högutdelande tillgångar med bland högutdelande aktier och obligationer (se diagram nedan).

ANNONS
ANNONS
Morgan Stanleys kurva över utdelningsaktier
Källa: Morgan Stanley

Den korgen ger i dagsläget en direktavkastning på närmare 6 procent. Det är den högsta utdelningsnivån på 14 år.

Hög direktavkastning som urvalskriterium brukar sällan bli en dålig investering. Morgan Stanley tror att 2023 kommer att stärka den tesen.

Relaterade artiklar:

BofA: Så styr inflationen värderingen på börsen. Dagens PS