Aktiekursernas utveckling styrs av flera parametrar, däribland inflationen i nedan analys av BofA. Vinstutvecklingen har historiskt varit den bästa ledstången. På senare år har centralbankernas jättestimulanser också spelat in.

ANNONS

Men inflation är en annan faktor som har en avgörande roll för värderingen av aktier och börsen.

Inflation sedan 1900

Investmentbanken BofA har jämfört värderingen av USA-börsen under olika inflationsregimer.

Den mörkblå stapeln i diagrammet nedan sträcker sig ändå tillbaka till år 1900 medan den ljusblå startar 1965.

Ju högre inflation, desto lägre värdering

Resultatet är entydigt. Ju högre inflation desto lägre värdering och vice versa. Det finns naturligtvis en logisk förklaring. Räntan hänger ihop med inflation.

Ju högre ränta desto högre avkastningskrav åsätts börsen och tvärtom.

Inflationen styr värderingen på börsen
Källa: BofA

Fem procents inflation inprisat i börskurserna

Av diagrammet går det också att implicit räkna ut vilken inflation som marknaden diskonterar för närvarande.

P/E-talet på S&P500 är cirka 16. Det innebär, allt annat lika, att inflationen beräknas bli runt 5 procent.

Hänger även på vinsterna

Den senaste inflationssiffran var 6,5 procent i USA och den förväntas falla ytterligare.

ANNONS
ANNONS

Men om den i närtid går under 5 procent borde rimligtvis värderingen – och därmed kurserna – stiga. Det ter sig inte som en omöjlighet.

Sedan i somras har inflationen i USA sjunkit med 3 procentenheter. Men det kräver också att inte vinsterna inte faller ytterligare.

Relaterade artiklar:

Trots börsraset – så många miljarder har pumpats in i techbolagen. Dagens PS