När Ryssland invaderade Ukraina föll den ryska rubeln med 40 procent mot den svenska kronan. Drygt en månad senare har rubeln nästan tagit igen hela tappet. Skillnaden är nu bara 8 procent sedan invasionen startade. Från årets början är det ännu mindre.

ANNONS

Rubelns snabba comeback torde vara ett misslyckande för västvärlden. Sanktionerna har inte punkterat Rysslands valuta.

Europa fortsätter att köpa gas och Indien och Kina Rysslands olja.

Källa: Infront

Normal valutamarknad, trots kriget

En titt på valutaförändringar från årets början ser numera tämligen ”normal” ut. Sämst har det gått för den turkiska liran (gentemot dollarn) med en depreciering på drygt 9 procent.

Näst sämst har det gått för rubeln, med en nedgång i samma härad. Likaså har den argentinska peson fortsätt att försvagas.

Källa : Bloomberg

Polen och Sverige straffas

Att däremot den polska zlotyn och svenska kronan försvagats med cirka 4 procent får nog tillskrivas kriget i Ukraina. Polen har en lång gräns mot Ryssland och Sverige är alliansfritt.

Båda länderna har dessutom tagit stark ställning emot Ryssland. Det höjer sammantaget risken på valutamarknaden. Rysslands invasion torde också ha påverkat den taiwanesiska dollarn.

Om Ryssland vågar invadera Ukraina så är det nära till hands att tro att Kina vågar göra detsamma med Taiwan.

ANNONS
ANNONS

Flykt till Sydamerika

Intressant att notera vilka länder som sett sina valutor stärkas under den här perioden. Ju längre bort från Ukraina desto bättre, verkar valutaspekulanterna resonera.

Sydamerika, Australien och Nya Zeeland tycks vara de nya säkra hamnarna i dessa oroliga tider.

Relaterade artiklar:

Investeringar som proffsen satsar på. Dagens PS