I investmentbanken BofA:s maj-enkät till världens största kapitalförvaltare framgick att olja och energi var favoritsektorerna just nu. Men insiders tycks ha en annan uppfattning

ANNONS

Även börsoraklet Warren Buffett har stor tilltro till olja och fyllde nyligen på med mera aktier i oljebolaget Occidental Petroleum.

Men den viktigaste aktören, dvs insiders,  gör tvärtom.

Störst nettoförsäljning på 10 år

Enligt investmentbanken J.P. Morgan har insiders de senaste sex månaderna uppvisat den största nettoförsäljningen av aktier i energibolagen (läs oljebolag) på över tio år.

Det är långt utanför alla standardavvikelser.

Kraftigt ökad insiderhandel i oljebolagen
Källa: JP Morgan

Insiders vet mer om framtida vinster

Ledningarna och styrelserna i energisektorn besitter nödvändigtvis inte stor aktiekunskap. Men att insiders borde vara bättre på att bedöma sitt bolags framtida vinster än utomstående är ovedersägligt.

Uppenbarligen ser molnen mörkare ut inifrån bolagen än utifrån.

Olja är politik

Oljepriset är nästan en politisk tillgång där OPEC kan styra tillförsel och åtstramningar och på så sätt styra priset. USA, som inte är medlem i OPEC, är numera största producenten men väger fortfarande lätt gentemot OPEC.

Skatter på gång

Det som kan oroa ledande befattningshavare i branschen är ytterligare skatter. Nyligen annonserade den brittiska regeringen att brittiska oljebolag kommer att påföras en extra skatt om 25 procent på övervinster.

Det fick bland annat svenska Enquest, som har 95 procent av oljeutvinningen i Storbritannien, att falla med 14 procent. Liknande tongångar har hörts från andra länder. Bland annat USA.

ANNONS
ANNONS

Insiders i oljebolag sticker ut ordentligt

Oljan kan mycket väl bli bästa tillgångsslaget 2022. Men insiderförsäljningarna manar till försiktighet.

Insiders säljer
Källa: JP Morgan

Åtminstone borde investerare, som det heter, ”dansa nära utgången”. I synnerhet eftersom de ledande befattningshavarna i andra sektorer köper aktier.

Relaterade artiklar:

Marknaden övertygad – recession nästa år. Dagens PS