Den senaste tiden har det haglat in makrostatistik som signalerar en avmattning och till och med recession i världsekonomin.

ANNONS

Konsumentförtroendet, såväl i Sverige som i de flesta andra länder, är kanske den mest negativa observationen. Och det här har inte gått marknaden obemärkt förbi.

65 procent tror på recession i år

Enligt Deutsche Bank, som regelbundet har frågat sina kapitalstarka kunder, om och när världens största ekonomi faller in i recession (låg eller negativ ekonomisk tillväxt) så har pessimismen växt påtagligt.

Nu tror hela 65 procent av de tillfrågade att USA går in det under 2023.

Källa: Deutsche Bank

Färre än 10 procent tror att det kan undvikas

Det är hela nio procentenheter större andel jämfört med för bara en månad sedan. Och jämfört med februari, alltså innan kriget i Ukraina bröt ut, har andelen mer än fördubblats.

Intressant är även att 13 procent tror att recessionen kan börja redan i år. Den andelen var bara 5 procent för en månad sedan.

Totalt sett är det bara 7 procent av de tillfrågade som inte har någon uppfattning eller tror att recessionen inträffar först 2025 eller senare.

Det är med andra ord en massiv övertygelse om att bistra tider står för dörren.

ANNONS
ANNONS

Recessionen redan diskonterad?

Om USA går in i recession lär resten av världen, inklusive Sverige följa efter. Det positiva med utfallet i mätningen är att investerarna rimligen har agerat efter sin övertygelse.

Sannolikt är därför att en stor del av recessionen redan diskonterad i prissättningen av tillgångarna på finansmarknaden.

Relaterade artiklar:

Börsens stora potential – inte det du trodde. Dagens PS