Trots att inflation är ordet på allas läppar dessa dagar, och trots att de senaste inflationssiffrorna har överraskat på uppsidan, så tror inte marknaden på en långvarig hög inflation.

ANNONS

Det visar undersökningen från Nordea som har tittat på relationen mellan inflation och långräntan i USA sedan år 1985.

Positiv realränta

Historien visar ett tydligt samband mellan inflation och långräntan. Mestadels har långräntan överstigit inflationen vilket inneburit en positiv realränta.

Den senaste observationen för inflationen i USA är 3 procent (utmärkt med röd fyrkant). Historiskt har den nivån sammanfallit med en långränta som är cirka 6 procent. Nu är den bara 1,6 procent.

Ekonomer utfrågade av Bloomberg förväntar sig dock en stigande inflation för nästkommande månad, vilket skulle innebära den högsta inflationen i USA sedan 90-talet. Om de eller marknaden har rätt återstår att se.

Riksbanken har rätt?

Till skillnad från styrräntan är normalt långräntan satt av marknaden, även om centralbankerna under den här krisen varit inne och ”vårdat” de långa räntorna. Slutsatsen är att marknaden uppenbarligen inte tror att inflationen kommer att bestå på de här nivåerna.

Det innebär även att marknaden de facto håller med centralbankscheferna, inklusive Riksbanken, om att inflationen är övergående.

Riksbanken har själva sagt att de är mer oroliga över instabilitet än inflation, och därför accepterar de en inflation på 3 procent i minst ett år.

ANNONS
ANNONS

Det rimmar med det faktum att börsen har svalt de senaste inflationssiffrorna och fortsatt upp. Om nu inflationen blir bestående på de här nivåerna innebär det rimligtvis att marknaden blir negativt överraskad och det betyder kursnedgång.

Läs mer från Investerardygnet >>