Vilka länder stödjer Ukraina mest? Militärhistoriker brukar säga att USA har räddat Europa tre gånger. Första och andra världskriget plus kalla kriget. Därutöver var USA inhopp i kriget på Balkan avgörande för att få ett slut på stridigheterna.

ANNONS

Nu tycks det som om historien upprepar sig en fjärde gång.

Europa mest prat hittills

Det är tyska Kiel Institute Who is helping Ukraine? A new database makes international aid comparable | Kiel Institute (ifw-kiel.de) som ställt samman det militära biståndet till Ukraina fram till slutet av mars.

Trots stora ord och uppslutning för Ukraina från Europas ledare är det USA som återigen står för den militära hjälpen.

USA står för 80 procent av de militära stöden till Ukraina

Enligt Kiel Institute har USA bidragit med 45 miljarder kronor i form av krigsmaterial till Ukraina. Därutöver har USA lovat och tagit beslut om ytterligare 20 miljarder kronor.

Det kan jämföras med Europa som tillsammans skrapat ihop till knappt 10 miljarder i militärt bistånd. USA står alltså hittills för över 80 procent av all militär hjälp till Ukraina.

Och då är inte de senast beslutade åtagandena inkluderade.

Graf över de länder som hjälper Ukraina mest
Källa: Kiel Institute

Estland och Sverige i topp med militärt stöd till Ukraina

I Europa är det de stora länderna Tyskland, Frankrike och Spanien som är överraskande återhållsamma med bidragen.

ANNONS
ANNONS

Störst militärt bistånd kommer från lilla Estland med bidragit med 2,2 miljarder kronor. Det utgör 0,8 procent av landet BNP. Sverige sticker också ut med det femte största militära biståndet.

Grannen Polen placerar sig långt ned i listan men inklusive Polens finansiella bidrag till flyktingar etc så är Polen den näst största bidragsgivaren till Ukraina efter USA.

Relaterade artiklar:

Så har krig påverkat börserna tidigare. Dagens PS