Ingen vet hur den ryska invasionen av Ukraina kommer att sluta. När andra världskriget bröt ut 1939 föll börsen bortåt 50 procent. Men efter det har inte krig förorsakad så mycket skada på börsen.

Investmentbanken J.P. Morgan  har förnämligt sammanställt alla 20 krig, stora som små, sedan 1945 och vilka effekterna blivit på börsen.

ANNONS

Osäkerheten värre för börsen

I genomsnitt har den amerikanska börsen fallit med 9,3 procent från topp till botten. Som jämförelse är tappet 9,8 procent denna gång på USA-börsen (och 21 procent i Stockholm).

Men krigsutbrott verkar vara förlösande för aktiemarknaden. Osäkerheten innan tycks vara värre för börsen. Redan efter den första veckan är börsen upp i snitt 0,7 procent.

Och uppgången fortsätter. Ett halvår efter krigsutbrottet har börsen återhämtat sig och är upp 2,5 procent.

Yom Kippur

Undantagen är det så kallade Yom Kippur-kriget i mellanöstern mellan Israel och främst Egypten och Syrien. Det ägde rum 1973 och sammanföll med oljeprischocken med åtföljande inflation.

Sannolikt vägde prisuppgången i olja tyngre än just det lokala kriget.

Arabiska våren

Det andra större undantaget var den arabiska våren med krigen i såväl Libyen som Syrien. Även där spelade oljan en roll genom att Libyen var en stor oljeexportör.

ANNONS
ANNONS

Sedan höll dessutom den arabiska våren på att utmynna i stormaktskrig i såväl Libyen som Syrien. Men i övrigt har inte efterkrigstidens krig föranlett några bestående men för börsen.Invasionen i Ukraina kan bli ett tredje undantag.

När stormakter är inblandade direkt blir det genast allvarligare. Fortsättning följer.

Relaterade artiklar:

Rysslands krigskassa eldas upp i snabb takt. Dagens PS