Goldman Sachs: Fortsatt fall för svenska huspriser

Uppdaterad: 04 juni 2023Publicerad: 04 juni 2023
Globala huspriser
Ibland är det bra att lyfta blicken från mäklarnas frekventa försäljningsstatistik och jämföra Sverige med övriga världen. Till hjälp har vi denna analys från Goldman Sachs. Den visar ett fortsatt fall för svenska huspriser. (Foto: Unsplash)

Räntorna började stiga i spåren av ökad inflation och världens huspriser rasade. Samtidigt signalerade centralbankerna att stimulanserna skulle förbytas till åtstramning.

ANNONS
ANNONS

Så såg det ut i de flesta länder. Inte konstigt att varningslamporna började blinka rött för världens huspriser.

Hårdast drabbad

För det var just nollräntan i kombination med stora finansiella stimulanser som pressat upp huspriserna i Sverige likväl som i andra länder.

Prognosmakarna tävlade om hur mycket huspriserna skulle falla.

Till följd av stor andel rörliga räntor i bolånen förväntades den svenska bomarknaden att bli en av de hårdast drabbade.

ANNONS
ANNONS

Börjat stiga

Huspriserna har mycket riktigt fallit. I synnerhet i Sverige. Men det har inte blivit den dramatik som förutspåddes.

Huspriserna världen över är fortfarande högre jämfört med för två år sedan.

Och de senaste månaderna har prisnedgången stabiliserats och till och med börjat stiga.

Faran över

Det har fått investmentbanken Goldman Sachs att i en analys blåsa faran över för huspriserna. Åtminstone för tillfället. Se diagram nedan.

Världens huspriser Källa: Goldman Sachs

ANNONS

Sverige sticker ut

Men det gäller inte för alla länder. Medan exempelvis Kanada och Australien har uppvisat stigande huspriser på sistone så pekar de fortfarande ner i Nya Zeeland, Tyskland och Sverige.

Allt enligt Haver Analytics som Goldman Sachs hämtat sin information ifrån.

7 procents boränta i USA

Värt att notera hur viktigt graden av bundna bolån tycks vara för utvecklingen av huspriserna. I USA erbjuds bolån nu på 7 procent.

Det är 4 procentenheter högre jämfört med för två år sedan. Trots det är nedgången i huspriser i USA bara 2,5 procent.

ANNONS

Förklaringen är att merparten av bolånen är bundna på 30 år och alltså inte påverkats nämnvärt av den senare tidens ränteuppgång.

I Sverige dominerar som bekant rörliga lån där effekten är monumental.

Antalet husaffärer stabiliseras

En annan anledning till Goldman Sachs optimism om husmarknaden är antalet husaffärer.

De är ned med i snitt 40 procent jämfört med 2021 för de undersökta länderna.

I de flesta marknaden har nu tappet stannat av och visar på uppgång.

ANNONS

Källa: Goldman Sachs

Sverige fortsatt ned

Även här finns undantag. Och återigen är det Sverige som sticker ut.

Nedgången i antalet försålda bostäder är visserligen bara 35 procent.

Men kurvan i diagrammet ovan (ljusblå) visar inte på någon stabilisering i Sverige. Ännu.

Relaterade artiklar:

Ingen soli på börsen i sommar.

ANNONS
ANNONS