I Sverige väntar vi fortfarande på att inflationen ska börja falla. Senaste noteringen var för KPI, enligt SCB, 12,3 procent. Men med all respekt för den svenska ekonomin så är alla blickar riktade mot USA.

ANNONS

Inflationen tämjs inte så lätt

USA ligger först i spåret och där har inflationen fallit från över 9 procent till 6 procent. Och förväntningarna är att den ska fortsätta att sjunka.

Men det finns ekonomer som inte tror att inflationen kan tämjas så lätt.

Värre varje gång

Kapitalförvaltaren Crescat Capital Crescat Capital | The Value of Global Macro Investing tillhör tvivlarna. Crescat Capital har jämfört 1970-talet med nutid.

Då kom inflationen i tre vågor. Och den blev värre för varje gång. Det tog ett drygt decennium innan man då fick bukt med inflationen.

Inflationen kan slå tillbaka
Källa: Crescat Capital

Två år innan nästa inflationsvåg

Nu tror Crescat Capital att den avmattning i inflationen vi ser just nu är nedgången efter den första inflationsvågen.

Om 1970-talet ska vara en ledstång så kommer det att ta två år innan vi når botten och det är dags för en ny uppgång.

ANNONS
ANNONS

Styrränta på 17 procent

Även om det var länge sedan så påminner 1970-talet om nutiden. Energipriserna steg samtidigt som det var krig. Då var det Vietnam. Nu Ukraina.

Det hela slutade med att den dåvarande amerikanske centralbankschefen Paul Volcker höjde styrräntan till 17,3 procent 1979.

Det kan jämföras med den nuvarande styrräntan i USA på 4,75 procent.

Monetaristerna tror annorlunda

För oroliga läsare är det på sin plats att nämna att det här inte är konsensus-synen på inflationen.

Tar man, som monetaristerna, avstamp i korrelationen mellan penningmängden och inflationen så ser det inte lika farligt ut.

Inflationen kan bli värre
Källa: Real Investment Advice

I diagrammet ovan har analysfirman Real Investment Advice jämfört penningmängden (M2 svart kurva) med KPI (orange kurva). M2 är förskjuten 16 månader.

ANNONS
ANNONS

Om följsamheten skall bestå så borde vi se fram mot fallande inflation. Men vad som händer därefter är naturligtvis skrivet i stjärnorna.

I värsta fall så kan vi få samma utveckling som på 70-talet.

Relaterade artiklar:

Värre än alla trott – värsta börsfallet på 150 år. Dagens PS