Förra årets sämsta tillgång var obligationer med långa löptider. Raset har fortsatt i år. Och det har inte gått investerarna förbi.

ANNONS

Men det är inte något bottenfiske på gång. Tvärtom. Nu har nämligen kapitalet börjat lämna obligationsmarknaden.

Flykten har börjat

Och den första sektorn som dumpas verkar vara företagsobligationer med hög risk. Det är den grupp som kalla High Yield (HY).

I grafen nedan från investmentbanken BofA framgår att det utflödet under de senaste fyra veckorna är det högsta på 12 år, om man bortser från våren 2020 då pandemiskräcken skrämde iväg investerarna under någon månad.

obligationsmarknaden

HY inget man vill äga nu

Uppenbarligen räknar obligationsägarna att ränteuppgången kommer att fortsätta och/eller att sämre tider är i annalkande.

ANNONS
ANNONS

Då är det inte tillgångar i HY man vill äga. Men det här behöver inte vara negativt för aktiemarknaden.

Pengarna måste ju ta vägen någonstans och aktiemarknaden brukar suga upp en hel del av obligationskapitalet.

Kapitalet sugs upp av börsen

Som Deutsche Bank (db.com) visar i grafen nedan betyder högre räntor och utflöde från obligationsmarknaden att det blir inflöde till aktiemarknaden.

Ju högre ränta desto större inflöden till aktiemarknaden på bekostnad av obligationsmarknaden.

Källa: Deutsche Bank Asset Allocation

 

Bra för banker

Och det är på tiden. De senaste två decennierna har faktiskt obligationer dragit till sig mer kapital än aktiemarknaden.

ANNONS
ANNONS

Till gagn för bland annat företagen som kunnat låna (genom att ge ut obligationer) mycket billigare än via traditionella banklån.

Nu kommer företagen i större utsträckning att knacka på hos bankerna. Det är bland annat därför banksektorn gynnas av högre räntor.

Relaterade artiklar:

Resultatmissar straffas hårt på börsen. Dagens PS