I förra veckan höjde Riksbanken räntan med 0,5 procentenheter och flera höjningar väntar enligt prognosmakarna. Bankekonomerna varnar låntagarna för att de bör räkna med uthålliga räntenivåer på flera procentenheter över nuvarande nivå.

ANNONS

Så kan det bli. Men faktum är att finansmarknaden redan börjat räkna med en räntesänkning nästa år.

Toppar på 3,5 procent

Så ser det i alla fall ut för den amerikanska styrräntan som manageras av FED. Enligt prognoserna når styrräntan en topp i USA på drygt 3,5 procent i februari 2023. Sedan förväntar sig terminsmarknaden sänkt ränta med cirka 0,5 procentenheter fram tills årsskiftet.

Riksbanken sänker räntan i slutet av 2023

USA ligger först i räntecykeln av de stora västerländska nationerna. Men i tid skilde det bara ett halvår mellan Riksbanken och FED:s första räntehöjning.

Om mönstret och sambandet i tid ska hålla så innebär det att Riksbanken kommer att börja sänka räntan i slutet av 2023. Om så blir fallet är det är extremt goda nyheter för Stockholmsbörsen.

Finansmarknadens estimerade kurva för räntan
Källa: The Daily Shot

Inflationen och ekonomin dalar

Den här utvecklingen kan te sig oväntad. Knappt har styrräntan börjat höjas för att bromsa den högsta inflationen under det här århundradet förrän marknaden diskonterat en snar räntesänkning.

Förklaringen är dels lägre inflationsprognoser, dels en kraftig inbromsning av ekonomin.

Ekonomin behöver hjälp – räntan sänks

De flesta parametrar som tryckt upp inflationen pekar nu nedåt. Det gäller inte minst fraktrater och priset på råvaror och begagnade bilar.

Prognoserna om en inflation som kommer att stabiliseras runt 3 procent verkar nu alltmer rimlig. Samtidigt har världsekonomin visat allt större svaghetstecken.

ANNONS
ANNONS

Möjligheterna att undvika en recession har minskat. Att i den miljön fortsätta att höja räntan är inte troligt.

Istället behöver ekonomin hjälp. Och nu finns det plötsligt en ränta att sänka.

Relaterade artiklar:

Deutsche Bank: Börsen kan ha nått botten. Dagens PS