Senast bostadsmarknaden föll i Sverige var under finanskrisen 2008. Sedan dess har det varit en ständig resa uppåt under 13 år. Prisrekord efter prisrekord har slagits. Den låga räntan har använts som förklaringsvariabel.

ANNONS

Men det finns faktiskt en annan parameter som har en 70-procentig korrelation till bostadspriserna. Och det är börsen.

Svenskarna är ett aktiefolk och förändringar på aktiemarknaden påverkar ekonomin. I synnerhet investeringsviljan i boendet.

Övertygande korrelation

Norska banken DNB har analyserat det här sambandet. Stockholmsbörsen har ju också stigit mer eller mindre under 13 år.

Korrelationen ser övertygande ut. Bostadspriserna steg inte lika mycket som börsen 2016 men tappade åt andra sidan inte lika mycket 2018.

Annars är samvariationen väldigt hög.

Så korrelerar bostadsmarknaden med börsen
Källa: DNB

 

Börsen ned = bostadsmarknaden ner

Och nu till det intressanta. Stockholmsbörsen har fallit med nästan 20 procent i år. Om korrelationen ska hålla och lutningen vara densamma på kurvorna skall bostadspriserna också falla. Något som inte varit fallet hitintills vilket indikerar en tröghet i marknaden.

Enligt DNB:s modell bör det bli cirka 3 till 4 procents nedgång på fastighetspriserna enligt diagrammet nedan.

ANNONS
ANNONS
Så tror man bostadsmarknaden kommer vika
Källa: DNB

Bostadsmarknaden kommer kylas av

Förutom just börskorrelationerna finns det flera andra anledningar. Högre ränta, elpriser och orolig omvärld kan vara några andra bidragande faktorer varför bostadsmarknaden kommer att kylas av.

Oddsen talar för prisfall för första gången på 13 år.

Relaterade artiklar:

Trendbrott i synen på bostadsmarknaden. Dagens PS