Det har gjorts otaliga undersökningar om vad som gör människan lycklig. Men ingen mätning slår ”The Harvard Study of Adult Development”.

ANNONS

Åtminstone inte i tid och omfattning. Den har pågått i 85 år. Men är nu klar.

Över 2.000 personer

Projektet startade redan på 1930-talet då anrika Harvard University samlade 700 ungdomar som de följt hela vägen.

Hälften av populationen var studenter på universitetet och hälften kom från fattiga områden i Boston. Vartannat åt fick de svara på frågor inklusive regelbundna hälsoundersökningar.

Även deras partners och barn intervjuade. Totalt var det över 2.000 personer som ingick i studien.

Den mest ingående studien någonsin

Studien följde gruppen genom hela livet och alla deras förehavanden. 25 deltagare donerade även sina hjärnor efter sin död för analys.

ANNONS
ANNONS
Pengar ger ingen lycka
Det är lätt att tro att pengar skapar lycka. Men enligt världens mest omfattande undersökning båda bland välbärgade och fattiga så är det något helt annat som skapar lycka. (Foto: Unsplash)

Sammantaget torde det här vara den mest ingående studien som gjorts. Hela projektet resulterade i boken ”The Good Life” som nyligen publicerades av den fjärde forskningsledare, Robert Waldinger tillsammans med Marc Schulz.

Lyckan går inte att köpa

Och vad kom man fram till? Enligt Waldinger har vi lärt ut till mänskligheten att lycka är uppnåeligt om de köper huset, blir befordrade eller går ner i vikt. Bara vi bockar av alla boxar kommer vi dit.

Men enligt Waldinger visar datan i undersökningen att det inte stämmer.

Och det är en bra sak enligt Waldinger, för datan visar tydligt att att lycka är gripbar för alla.

Relationer är nyckeln

Enligt studien är det inte pengar, status eller titel som gör personer lyckliga utan relationer.

Relationer är det som skapar lycka
Goda relationer i alla dess former, på jobbet, i sin hobby eller i laget man spelar i. Gemenskapen och relationerna till andra är det som skapar riktig lycka enligt denna undersökning från Harvard. (Foto: Pixabay)

Och relationerna var inte bundna till äktenskapet utan det kunde vara genom kyrkan, sporten, arbete eller genom vanliga vänner.

ANNONS
ANNONS

De som hade goda relationer i 50-årsåldern var de mest belåtna och friska i 80-årsåldern.

Författarnas kärnfulla sammanfattning är att goda relationer får oss att bli både lyckligare och friskare.

Relaterade artiklar:

Då kan passion skada din karriär. Dagens PS