När hela marknaden är negativ inställd till börsen brukar det vara en köpsignal och vice versa. Den allmänna synen nu är att investerarna nu är defensiva och försiktiga och negativt inställda till börsen.

ANNONS

Det har varit optimisternas bästa köpargument. Men det finns ett antal observationer som motsäger det här narrativet. Marknaden kanske inte är så negativ.

Rekordlåg blankning

En iakttagelse är hur stor andel av börsen som är blankad. Det är i och för sig bara hedgefonderna som är aktiva i det segmentet men det ger ändå en bra bild av sentimentet.

Det visar sig att andelen blankade aktier på det amerikanska indexet S&P500 är på mycket låga nivåer. Blott 1,7 procent jämfört med börsvärdet.

Under finanskrisen var andelen blankade aktier dubbelt så hög.

Graf från Goldman Sachs ger ingen köpsignal
Källa: Goldman Sachs

 

Neutral stämning på börsen

En annan mätpunkt är den så kallade Fear & Greed-index, som beräknas av Cable News Network, dvs CNN,

Det består av sju olika parametrar och är helt instrumentell. Under nästan hela våren har den legat på ”extreme fear” vilket varit en bra köpsignal för de positiva och riskvilliga.

Nu är den helt neutral (se diagram nedan).

ANNONS
ANNONS
Neutral köpsignal enligt CNN
Källa: Cable News Network

 

Marknaden lättad – men ingen köpsignal

Sannolikt är marknaden lättad av att inflationen har bedarrat. Men en neutral hållning till börsen ger inte samma köpsignal som när hela marknaden är negativt inställd.

Relaterade artiklar:

Historiskt låg kurs för aktier i tillväxtländer – revansch? Dagens PS