Det är låga odds att Sverige och världen är på väg in i lågkonjunktur alternativt recession, något som borde påverka även bolagens vinstprognoser. På den finansiella marknaden har det scenariot redan mer eller mindre diskonterats.

ANNONS

Det innebär att vinsterna för de flesta bolag kommer att stagnera eller falla. Vinsterna hos börsbolagen har historiskt nämligen gått hand i hand med makroekonomin.

Det kommer den rimligtvis att göra även denna gång.

Eftersläpning i vinstprognoser innebär marginalrisk framöver

Problemet är att det finns en eftersläpning i vinstprognoser. I Sverige räknar analyskåren att vinsterna stiger såväl 2023 som 2024. Både omsättning och marginal förväntas öka. Och så ser det även ut utomlands.

Analysfirman TS Lombards genomgång av den nuvarande vinstmarginalen pekar på att det finns en uppenbar marginalrisk framöver.

Källa: TS Lombard

USA ligger sämst till

Vinstmarginalerna är nämligen över lag högre än det historiska snittet på nästan alla marknader. Skillnaden är ett par procentenheter. Ingen dramatik.

Men under en lågkonjunktur brukar vinstmarginalen ligga lägre än snittet och inte tvärtom. Mest fundersam borde investerare på den amerikanska marknaden vara.

Där är vinstmarginalerna på rekordnivåer och dessutom högst i världen.

Störst volatilitet i Europa

Måhända ska även investerare i Europa vara vaksamma. Historiskt har nämligen europeiska företag uppvisat en extrem volatilitet i vinster och vinstprognoser. Faktiskt mest i världen.

ANNONS
ANNONS

Svaga år har vinstmarginalen för europeiska företag varit negativ. Nu ligger den på fina 13 procent. Nästan i nivå med USA.

Fallhöjden är stor om tidigare försyndelser kommer upprepas.

Relaterade artiklar:

Analys: Då bottnar börsen. Dagens PS