Även om börsen har repat sig den senaste tiden har det etablerats en pessimism på aktiemarknaden. Sammanställningar över historiska perioder av björnmarknad – som långa nedgångsperioder kallas på börsgolvet – duggar tätt från analysfirmorna.

ANNONS

Det är förvisso ett gott tecken. När stämningsläget är dystert är oddsen bättre att köpa aktier till lågt pris. Men likväl ska man vara medveten om att nedgångsperioder både kan vara djupa och långvariga.

Nio tillfällen med björnmarknad på 100 år

Som en konsumentupplysning från Noble Capital Advisors återfinns nedan en översikt av de största nedgångsperioderna på USA-börsen de senaste 100 åren. De är nio till antalet och skiljer sig åt både till karaktär och form.

I snitt har börsfallen varit 44 procent från toppen till botten och varat i 21 månader. Den senaste – pandemin – har nog alla investerare kvar i minnet.

Till följd av centralbankernas omedelbara och stora stimulanser blev det den kortaste nedgången – en månad – av alla börsfall.

Nio tillfällen med björnmarknad
Källa: @gnoble79

Björnmarknad i snitt två år

Men pandemin var ett undantag. Förutom Kubakrisen i början på 1960-talet har alla björnmarknader varat närmare två år. Minst. Den mest långvariga var baksmällan efter andra världskriget. De inblandade staterna var högt skuldsatta och lät inflationen ta fart för att reducera skuldsättningen.

Hög värdering i utgångsläget

Mest brutala börskraschen är fortfarande den som startade 1929 och åsamkade ett börsras på 86 procent under nästan tre år. Nästan lika lång nedgångsperiod ägde rum under IT-kraschen vid millennieskiftet.

Värt att notera är att både 1929 och år 2000 föregicks av historiskt höga värderingar. Så är fallet även nu.

ANNONS
ANNONS

Centralbankerna nu mer proaktiva

Det som talar för att vi inte får se en utdragen björnmarknad i närtid är att centralbankerna med tiden blivit mycket mer proaktiva för att undvika finansiella härdsmältor.

En invändning till detta är att skuldsättningen, och räntenivåerna, inte tillåter samma stimulanser nu som vid den senaste pandemin. Men overksamma kommer de inte att vara.

Relaterade artiklar:

BofA analys: Så bygger du enkelt en vinnarportfölj. Dagens PS