Med fjolårets kursutveckling befäste kryptovalutan bitcoin sin position som det senaste decenniets överlägset bästa tillgångsslag i världen.

ANNONS

I snitt har bitcoin levererat 197 procent i avkastning årligen sedan 2011. En överlägsen placering om man jämför med nedan tillgångsslag. Fjolårets uppgång på 66 procent ter sig i det perspektivet som blygsam.

Minus för guld

Näst bästa tillgångsslag under 2021 blev råvaror. Och det var på tiden. I snitt har avkastningen varit negativ under den senaste tioårsperioden enligt nedan sammanställning från Compound Advisors.

Den produktionsboom som inträffade under fjolåret lyfte nästan alla råvaror. Guld, med en negativ avkastning om 4 procent, var ett av få undantag i sektorn.

Fastigheter starkare i Sverige

Liksom i Sverige har fastighetsaktier utvecklats starkt runt om i världen. Men svenska fastigheter sticker ut.

Fastighetsindex på Stockholmsbörsen steg med 50 procent under fjolåret vilket var 10 procentenheter mer än för amerikanska fastigheter (REITs).

Bitcoin en överlägsen placering jämfört med nedan tillgångsslag
Källa: Compound advisors

Stockholmsbörsen lyfte mer

Aktier har, som bekant, också utvecklats bra under 2021. På Stockholmsbörsen blev det, inklusive utdelningar, nästan 40 procents uppgång.

Det var bättre än världsindex och bättre än USA-börserna, ej justerat för valutaförändringar. En annan skillnad är att småbolagen presterade marginellt bättre på Stockholmsbörsen jämfört med stora bolag.

I USA är det techjättarna, med Alphabet, Nvidea och Microsoft i täten, som utvecklats bäst.

ANNONS
ANNONS

Kina spökar

Sämsta tillgångsslaget var långa obligationer. Kanske inte så konstigt med tanke på att räntan har stigit.

Aktier i tillväxtländerna hade också ett svagt år med en nedgång på 3,6 procent i dollar räknat. Här är det framför allt Kina som spökar.

Relaterade artiklar

Krypto är här för att stanna – så här mycket finns på marknaden. Dagens PS