Dagens PS

Annus Horribilis - men håll ut, bättre siffror är på väg

Söker efter positiva siffror
Det är svårt att hitta positiva siffror i detta Annus horribilis. Men om vi söker ordentligt finns det ändå lite positiva indikatorer som pekar i rätt riktning. (Foto: Unsplash)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 14 juni 2022Publicerad: 14 juni 2022

Under våren har olyckorna på finansmarknaden staplats på hög. Inflation, krig, åtstramningar, recessionsrisk, räntehöjningar, börsfall och så vidare. Det är lätt att bli missmodig för trista siffror.

ANNONS
ANNONS

Men mitt i allt elände så finns det ljuspunkter. Den senaste tidens statistikskörd ger vid handen att åtminstone några, men inte alla, oroshärdar är övergående.

Shanghai är störst i världen

Dit hör komponentbristen i tillverkningsindustrin som förorsakat produktionstopp, minskat utbud och varit en av anledningarna bakom den galopperande inflationen.

Boven till det här förloppet har varit nedstängningarna i Kina till följd av nolltoleransen för Covid-19. Hamnen i Shanghai, som är världens största, har haft enorma förseningar.

Men nu har det lättat. Och återgången till normalitet och förbättrade siffror har gått fort.

Siffror över transporter från Shanghai

Källa: VesselsValue

ANNONS

Senaste nytt

Fraktrater faller

I diagrammet ovan från VesselsValue VesselsValue | VV Aviation framgår att väntetiden för fartyg nu är nere på normala nivåer igen (röd kurva).

ANNONS

För en månad sedan fick fartygen ligga på redden och vänta i tre dygn. Nu är man nere på ett dygn igen.

Det innebär att frakterna blir både snabbare och billigare. Fraktraterna har också fallit. Det är positivt för hela världsekonomin.

Virkespriserna halverade

En annan observation är att diverse inflationsdrivande prisuppgångar nu bedarrat och börjat sjunka. Priset på begagnade bilar är en kurva som vänt nedåt.

Virkespriserna (se diagram nedan), som det skrivits om, har också börjat falla. På två månader har terminspriserna på den internationella virkesmarknaden halverats.

Siffror över träpriser

Källa: The Daily Shot

Priserna är nu tillbaka på samma nivåer som hösten 2021.

Annus horribilis

ANNONS

Det här medför att inflationstrycket kommer att minska vilket är en lisa för finansmarknaden. Om det sedan räcker för att få en positivare börs återstår att se.

Men marknaden borde i alla fall lugnas när det gäller komponentbrist och inflation. Alltid något detta annus horribilis.

Relaterade artiklar:

Om inflationen består är det här du ska ha pengarna. Dagens PS

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS