För investerare är det viktigt att inte stå vid sidan av en börs som rallar. Men statistik visar att det faktiskt är ännu viktigare att tajma när börsen faller.

ANNONS

Problemet är bara att det är så förgjordat svårt att förutspå börsens svängningar.

Högsta värderingsdecilen för Morgan Stanley

Investmentbanken Morgan Stanley, som just nu tillhör de mest försiktiga på Wall Street, menar att det är läge att dansa nära utgången för investerare.

Banken bedömer nämligen att börsen värderingsmässigt just nu befinner sig i den högsta decilen (högsta tiondelen) på värderingsskalan. Då är risken för att börsen faller mer överhängande.

Prognos för att börsen faller

Morgan Stanley har sorterat ut de perioder i historien då börsen befunnit sig i den här decilen och studerat utfallen. Resultatet framgår av grafen nedan.

De blå staplarna visar den procentuell risk att börsen faller (från toppen till botten) och de gröna staplarna avspeglar sannolikheten för ett negativt börsår.

Graf visar risken för att börsen faller
Källa: Morgan Stanley

100 procent sannolikhet

Den första blåa stapeln, som med 100 procents sannolikhet skulle inträffa, kan vi redan bocka av. Börsen har redan fallit med 5 procent i år. Åtminstone Stockholmsbörsen.

Lite längre till höger kan man konstatera att det är 46 procents sannolikhet, alltså nästan fifty fifty, att börsåret slutar med en nedgång på minst 15 procent.

Stor risk att börsen faller och det blir ett minusår

Stapelparet längst till höger är den minst lustiga. Där framkommer att på de här värderingsnivåerna är risken är 9 procent att året slutar med en negativ avkastning på minst 20 procent.

ANNONS
ANNONS

Om nu historien utgör ledstången. Det är en överraskande hög risk för ett riktigt uselt börsår.

Vi får hoppas att historien inte upprepas.

Relaterade artiklar:

Mer lönsamt att tajma nedgångar än uppgångar. Dagens PS