De flesta bedömare räknar med att inflationen har toppat och kommer att vända skarpt nedåt under hösten. Orsaken är bland annat fallande råvarupriser, lägre fraktrater och färre flaskhalsar i produktions- och logistikkedjorna.

ANNONS

För att den ska ligga kvar på de här höga nivåerna krävs ju tvärtom att priserna fortsätter att stiga.

Historien förskräcker

Nuvarande inflation kan alltså mycket väl bli kortvarig. Men historien förskräcker. Investmentbanken BofA har undersökt hur långvariga inflationer har varit i utvecklade länder sedan 1980.

Banken har sorterat ut inflationer över 5 procent och räknat tiden tills inflationen är nere på 2 procent igen. Sverige var där 1980 och är representerade i diagrammet.

Så lång tid tar det att få ner inflationen
Källa: Bank of America

Grekland 28 år

För Sveriges del tog det fram till 1990 för inflationen att krypa under 2 procent. Och just tidsspannet 10 år är faktiskt snittet för alla observationer.

Visserligen är intervallet stort. I Grekland tog det över 28 år. För medelhavsländer Italien, Spanien och Portugal 17 år.

I andra änden återfinns Holland som 2001 bara behövde tre år på sig att pressa ned den under tvåprocentsstrecket.

Exporterade bort inflationen

Om det här är en bra indikation på inflationen i världen modell 2022 får tiden utvisa. Varje tidsera har sina speciella karaktärer.

Det som delvis tryckt ned inflationen i modern tid (alltså efter 1980) är globaliseringen där västvärlden mer eller mindre exporterade bort sin inflation via lågprisproduktion i Asien.

Hur utdragen blir inflationen?

Nu är det snarare tvärtom. Men samtidigt kommer AI och andra produktivitetsvinster att pressa ned inflationen.

ANNONS
ANNONS

Men risken, med beaktande av historien, är att finansmarknaden diskonterar ett för positivt inflationsscenario.

En mer utdragen inflation kommer i så fall inte att mottas väl på aktiemarknaden.

Relaterade artiklar:

Så ska du agera när börsen vänder upp igen. Dagens PS