Nu är det återigen skakigt på börsen. Tillförsikten om en fallande inflation och lägre risk för recession är som bortblåst. Börsen indikatorer har börjat närma sig skräcknivåer igen.

ANNONS

Besvärligaste tiden är före inflationstoppen

Men enligt amerikanska investmentbanken Stifel behöver det inte vara så illa. Stifel har analyserat börsens beteenden sedan 1940-talet och försökt få kläm på hur den förhållit sig till inflationen.

Det visar sig att den besvärliga tiden är perioden innan inflationen har nått sin kulmen. När den väl har gjort det innebär det att börsen också har bottnat.

MISSA INTE: Larmet: IMF varnar för Sverige – bolån är boven [Dagens PS]

Börsen stiger till november i år

I diagrammet nedan är den svarta kurvan börsens historiska kursrörelser under inflationstider. Den gröna kurvan motsvarar den nuvarande börsen i form av indexet S&P500.

Om nu det historiska mönstret skall upprepas innebär det att marknaden borde fortsätta uppåt till åtminstone november i år.

Börsen bör gå upp

Ingen ny börsbotten

Men som framgår av grafen har korrelationen inte varit hundraprocentig hittills. Inflationen i USA nådde, ser det ut som, sin topp i juni förra året.

Men börsen bottnade först i september. Tidigare så har den bottnat strax före kulmen på inflationen.

I vilket fall som helst så är det hoppingivande, såvida nu inflationen verkligen är på nedgång.

ANNONS
ANNONS

Veckans inflationssiffra i Sverige indikerade ju tvärtom en liten uppgång. Men det är 3 procentenheter lägre än toppsiffran. Och dit är det långt.

I så fall så bör vi inte få någon ny bottennotering.

Relaterade artiklar:

Oavsett kris – alltid säkrast att vara fullinvesterad. [Dagens PS]