I indien försöker befolkningen bygga upp ett immunförsvar mot coronaviruset med hjälp av alternativa mediciner, skriver Economic Times i en tweet. Huruvida det är rätt metod eller inte står i nuläget skrivet i stjärnorna eftersom osäkerheten kring covid-19, som är den officiella benämningen på viruset, fortfarande är stor.

ANNONS

Det finns inga vacciner eller direkta botemedel mot Corona, däremot är det i första hand vuxna som insjuknar och gamla och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Det är i denna riskgrupp som en klar majoritet av dödsfallen finns.

Det ska också sägas, vilket hamnat i skuggan i nyhetsbruset kring corona, ett merparten av de som insjuknar tillfrisknar som från vilken influensa som helst. Följ senaste nytt om pandemin på ärldshölsoorganisationen, WHO.

ANNONS
ANNONS

Här får du svar på de flesta frågor kring viruset, hur länge du är sjuk, hur många som avlider i viruset, vilka riskgrupperna är och så vidare.