Framtidstron är stark bland världens vd:ar, som spår ökade intäkter och global tillväxt – men hållbarhetsarbetet får underkänt.

ANNONS

Vid sidan av klimatomställningen, som får underbetyg, skapar cyberhoten oro bland världens företagstoppar, visar årets undersökning– CEO Survey från PwC – där 4 446 företagsledare frågas ut om nuläge och framtid.

”Hela 77 procent av företagsledarna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, både totalt i undersökningen och bland de svenska vd:arna som medverkat. Det är till och med en ökning från förra årets tidigare rekordnotering”, berättar Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige, i ett pressmeddelande och fortsätter:

Svenska vd:ar mest optimistiska om intäkter

”Drygt hälften av företagsledarna är övertygade om att intäkterna kommer att öka under de kommande tolv månaderna, vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan. I Sverige är signalen än mer tydlig – 64 procent tror att intäkterna kommer öka under det kommande året, vilket kan jämföras med förra året då 33 procent gav samma svar.”

Variationerna uppges dock vara stor i olika branscher. I private Equity-bolag tror nästan sju av tio företagsledare på ökade intäkter.

Vd:arna i teknikbolag är näst mest optimistiska till intäkter i det egna bolaget under det kommande året.

ANNONS
ANNONS

Inom bilindustrin och besöksnäringen tror endast 45 procent, mindre än hälften, av företagsledarna på intäktsökningar under de närmaste tolv månaderna.

Cyberhot och hälsorisker oroar

Nästan hälften av vd:arna ser cyberhot och hälsorisker som de största prövningarna. Därefter kommer makroekonomisk instabilitet.

Klimatförändringarna kommer på fjärde plats när företagsledarna globalt rangordnar utmaningarna framöver.

I Sverige kommer emellertid klimatförändringarna på andra plats efter cyberhoten.

”Resultatet indikerar att svenska företagsledare nu ser med större allvar på it-risker. Vi hade dock förväntat oss en högre nivå när det gäller fokus på klimat, både i Sverige och globalt jämfört med vad undersökningen visar”, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

ANNONS
ANNONS

När det gäller klimatarbete visar undersökningen att endast en fjärdedel (26 procent) av företagstopparnas bolag har åtagande för koldioxidneutralitet på plats, och bara 22 procent har ett åtagande avseende nettonollutsläpp.

Mediesektorn och hälso- och sjukvård utmärker sig med minst ansträngningar för koldioxidneutralitet.

Läs även: Norrbotten har högst jämställdhet bland aktiebolags-vd:ar [Dagens PS]