45 procent av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa, konstaterar försäkringsbolaget Skandia i en ny rapport. Sjukskrivningarna kostade miljarder kronor 2021. Då har vårdkostnader och sjukersättning inte räknats.

ANNONS

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar igen, efter att ha minskat under pandemin. Idag ligger andelen som är sjukskrivna av psykiska orsaker på 45 procent, skriver Dagens Nyheter.

När den sjukskrivne är borta från arbetet och utan lön blir det inte heller några inkomster för staten i form av skatt och sociala avgifter. Dessutom blir det ett produktionsbortfall i den verksamhet som den sjuke har jobbat i.

Sjukskrivningarna som helhet kostar samhället 66 miljarder kronor, varav 30 miljarder kan relateras till psykisk ohälsa.

När Skandia har tittat på statistiken visar det sig att det är sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som ökar mest. 2010 utgjorde den 30 procent av sjukskrivningsfallen.

2019 var det hela 48 procent som var sjukskrivna av psykiska orsaker, vilket minskade till 41 procent under pandemin. Nu ökar andelen igen.

Mindre psykisk ohälsa under pandemin

”Många företag berättar för mig att medarbetarundersökningarna vad gäller psykisk ohälsa visar att personalen har mått bättre under pandemin. Den högre flexibiliteten, att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv och att få balans i livet är något som vi ska ta med oss framåt. Det finns förstås även de som blivit mer ensamma och mått sämre”, säger Jenny Wiener.

När människor började återvända till arbetsplatserna 2021 ökade andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa igen till hela 45 procent.

Jenny Wiener berättar om Skandias program när medarbetare i ett försäkrat bolag drabbas av psykiska problem.

”Handlar det om psykisk ohälsa bokas psykologstöd snabbt. Men det handlar inte bara om psykolog. När man är stressad kan det behövas en sjukgymnast, en ergonom eller det kan handla om arbetsterapeuter som tittar på balansen i livet”, säger Jenny Wiener.

ANNONS
ANNONS

Hon menar att det är viktigt med flera tidiga insatser om hälsoproblemet inte ska bli långvarigt.

Jenny Wiender menar att företagets chefer inte nödvändigtvis behöver vara inblandade i processen, eftersom ohälsan inte alltid härrör från själva arbetsplatsen. Dessutom kan det vara besvärligt att blotta sina problem.

Läs också:

Stor skillnad mellan branscher [Dagens PS]
Under pandemin blev statsanställda ”friskare” [Dagens PS]