Långtidssjukskrivningarna bland statsanställda sjönk med hela 36 procent 2020 – när pandemin härjade som värst, visar nya siffror.

ANNONS

Lite hårddraget kan det tolkas som att statsanställda blev friskare under pandemiåret.

Statistiken som visar att långtidssjukskrivningarna inom staten gick ner med hela 36 procent i fjol kommer från Statens tjänstepensionsverk, SPV, och återges av tidningen Publikt.

”Förändringen 2020 kan eventuellt bero på pandemin men det är inget som vi vet säkert utan det kan möjligen visa sig under kommande år. Under pandemin kom rapporter, baserade på enkäter, som indikerade att arbete hemifrån kunde minska stress och stressrelaterade sjukdomar för att livspusslet fungerade bättre, men vi har inte analyserat den här förändringen djupare”, säger Helén Högberg, statistiker på SPV, till Publikt som uppger att antalet långtidssjukskrivna statsanställda sjunkit stegvis de senaste åren.

Försäkringskassan ser också en nedåtgående trend

Det handlar om en halvering under perioden december 2015 till december 2020 och allra mest backade långtidssjukskrivningarna alltså under fjolåret när pandemin härjade som värst och ännu fler än i dag hemarbetade.

Statskontoret sammanställer sjukfrånvaron i staten varje år och även där konstaterar man att trenden med långtidssjukskrivningar gick ner under 2020.

Det ska sägas att medan Statskontoret benämner två månaders sjukfrånvaro som långtidssjukskrivning går gränsen vid tre månader för att SPV ska rubricera det som långtidssjukskrivning.

ANNONS
ANNONS

Även Försäkringskassan konstaterar enligt Publikt att långtidssjukskrivningarna minskade under 2020.

Läs även: Hemarbete slår mot karriären [Dagens PS]