Sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa är ojämnt fördelad mellan olika branscher, visar en studie från försäkringsbolaget Skandia. Det är tre gånger så vanligt i den sjukaste gruppen jämfört med den friskaste.

ANNONS

Det är inte bara vissa yrkesgrupper som är mer drabbade än andra, skriver Dagens Nyheter. Enligt Skandia är psykisk ohälsa även kraftigt överrepresenterad hos vissa arbetsgivare.

Enligt Skandias rapport mår människor med utomhusarbeten och kroppsarbeten bäst psykiskt.

En jurist löper dubbelt så stor risk att bli sjukskriven för psykisk ohälsa under en längre tid som en byggnadsarbetare, medan en kommunikatör löper nästan tre gånger så stor risk som en jordbrukare.

Stressrelaterade diagnoser dominerar sjukskrivningarna inom yrken som kräver högre utbildning. Det gäller särskilt yrken som kräver mänsklig kontakt, till exempel lärare och omsorgs- och sjukvårdspersonal, skriver Dagens Nyheter.

Chefer är hårt drabbade av stress och utmattning, men sjukfrånvaron är ändå låg i gruppen. Jenny Wiener tror att det handlar om vilken kontroll den arbetande känner att hen har över det egna arbetet.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast förekommande i åldersspannet 30–39 år. Det är 41 procents högre risk att kvinnor drabbas av psykisk ohälsa som män, enligt studien.

”Det är efter det första barnet är fött som sjukskrivningen mellan kvinnor går isär väldigt mycket”, säger Jenny Wiener.

ANNONS
ANNONS

Här är högsta sjuktalen i psykisk ohälsa:

(Procentsatsen anger hur stor andel av de nystartade sjukfallen som beror på psykisk ohälsa.)

1. Information och kommunikation – 41 procent.

2. Juridik, ekonomi, vetenskap och stödtjänster – 37 procent.

3. Utbildning och kreditinstitut/försäkringsbolag – 36 procent.

4. Vård och omsorg – 32 procent.

5. Personliga och kulturella tjänster – 31 procent.

Här är lägsta sjuktalen i psykisk ohälsa:

1. Jordbruk, skogsbruk och fiske – 14 procent

ANNONS
ANNONS

2. Byggindustri – 18 procent.

3. Tillverkningsindustri, gruvor och mineraler – 22 procent.

4. Transport och magasinering – 23 procent.

5. Energi och miljö – 26 procent.

Läs också:

Sverige sämst i Norden i kartläggning av kvinnors hälsa [Dagens PS]
Varannan svensk rädd för sjukskrivning [Dagens PS]