För att världen ska kunna klara av klimatmålen till 2050 säger arkitekter nu att vi måste sluta bygga hus i betong och istället satsa på att bygga hus i lera.

ANNONS

Byggbranschen står för 38 procent av de globala koldioxidutsläppen. Byggsektorn har således en viktig roll att spela om vi ska nå målet om att bli klimatneutrala till 2050. 

Men för att detta ska bli möjligt menar flera experter att människor kommer behöva byta betong mot mindre förorenande material för att bygga hus. 

Betong större bov än flygplanen

Betong är det vanligaste materialet i modern byggnadskonstruktion, och har ett enormt koldioxidavtryck. Att bygga med betong står för cirka 7 procent av de globala koldioxidutsläppen – betydligt mer än flygindustrin som står för 2,5 procent av utsläppen.

Varje år produceras över 4 miljarder ton cement världen över, vilket är den största komponenten i betong. 

“Vi kan inte leva så här längre”, säger arkitekten Salma Samar Damluji. “Vi måste börja ta hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden.”

ANNONS
ANNONS

Framtidens arkitektur

Nu börjar flera arkitekter peka på att man i framtiden istället borde börja bygga med lera, något som inte gjorts i stor skala på tusentals år. 

Ett utmärkt exempel på en av de få städerna av lera som finns kvar idag är Sanaa, i Jemen. Staden är så unik att den erkänts av Unesco som ett världsarv. Trots att lerbyggnaderna är tusentals år gamla behåller de sin styrka och uthållighet. 

Enligt Damluji är det inte svårt att se varför husen fortfarande är populära och bebodda av moderna invånare. “Det är framtidens arkitektur”, säger hon.

Lera både praktiskt och hållbart

Byggnader av lera är anmärkningsvärt bra på att behålla värmen på vintern och kylan på sommaren. De klarar också av att motstå extrema väderförhållanden, något som kommer bli ännu viktigare i framtiden. 

I jakten på mer hållbara byggnader återvänder arkitekter mer och mer till detta förbisedda och urgamla byggmaterial. 

Trevor Marchand, professor i socialantropologi på London School of Oriental and African Studies, menar att lera är väldigt formbart och därför perfekt för familjehem. 

ANNONS
ANNONS

Om en familj växer går det enkelt att lägga till extra rum och utbyggnader, och om rummen förlorar sitt syfte kan de brytas ner och förvandlas till jord igen. 

Läs hela artikeln på BBC.

Läs mer: Här byggs en hel flytande stad