Konjunkturinstitutet bedömer att konjunkturen vänder tydligt uppåt i tredje kvartalet.

”Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt”, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i den senaste rapporten Konjunkturläget.

Den svenska BNP-tillväxten, marknadspris, väntas i år landa på 3,7 procent. Det kan jämföras med bedömningen 3,2 procent från i december. Nästa år ses en tillväxt på 3,4 procent, vilket är en sänkning från 3,5.

Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga medel, skriver KI vidare.

ANNONS
ANNONS
Nyckeltal 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BNP till marknadspris –2,8 3,7 3,4 2,0 1,9 1,7
BNP, kalenderkorrigerad –3,1 3,6 3,4 2,2 1,9 1,9
BNP i världen –3,6 5,5 4,0 3,3 3,2 3,2
Arbetslöshet 8,3 8,6 7,7 7,1 7,0 7,0
KPI 0,5 1,6 1,4 2,2 2,2 2,5
KPIF 0,5 1,8 1,5 2,1 2,0 2,0
Reporänta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50
Tioårig statsobligationsränta 0,0 0,5 0,8 1,2 1,5 1,8
Kronindex (KIX) 118,5 114,4 114,6 114,5 114,4 114,7
Offentligt finansiellt sparande –3,3 –2,1 –0,6 0,3 0,3 0,4
Strukturellt sparande –1,2 –1,0 –0,3 0,3 0,3 0,3
Maastrichtskuld 40,5 38,9 36,1 34,1 33,3 32,7