Systembolagets upphandlingsprocess är välkänd för importörer.  Men det finns också en genväg för att få sina produkter placerade i det tillfälliga volymsortimentet – TSV. Det visar en granskning från Svenska Dagbladet. 

ANNONS

Två gånger om året lanserar Systembolaget ett tillfälligt sortiment av vissa viner. Det tillfälliga sortimentet är uppdelat i två delar, där den ena delen kallas TSE – tillfälligt sortiment exklusivt, och det andra kallas TSV– tillfälligt sortiment volym.

Det som kallas ”tillfälligt sortiment volym” ska generellt gå ut i fler butiker, och det sortimentet omgärdas av ett transparent upphandlingssystem där Systembolaget ska gå ut med offerter. TSE – tillfälligt sortiment exklusivt – bygger mer på egna bedömningar och mer inofficiella tillvägagångssätt.

Enligt flera vinimportörer och leverantörer är det emellertid inte så Systembolaget hanterar de två separata systemen. En genväg in i det så kallade TSV är nämligen om ett vin har sålt särskilt bra i det exklusiva sortimentet – TSE.

Flera aktörer som Svenska Dagbladet har varit i kontakt med uttrycker förvåning över att reglerna inte fungerar på samma sätt för alla. Reaktionerna kommer både från aktörer som har fått in sina varor i TSV och aktörer som har hållits utanför.

”Jag fick ett mejl om att mina viner i TSE sålt så bra, och att jag borde vara i TSV i stället så att jag skulle slippa skicka in prover hela tiden. När de kontaktade mig minns jag att jag tänkte att det följde samma godtycklighet som för viner till TSE. Det ska ju vara lika för alla”, säger en källa till SvD. En annan säger:

”Jag har varit ute i kylan förut, inte fått svar på ett halvår eller att alla inspel bara nekats.”

Bilaga legitimerar metoden

För att kunna använda genvägen har Systembolaget skapat ett särskilt dokument, en bilaga. Dokumentet erkänner och legitimerar det här sättet att arbeta. Men tillvägagångssättet började bolaget använda redan innan bilagans formuleringar skulle börja gälla.

Systembolagets inköpschef Fredrik Arenander, säger att företaget befinner sig i ett övergångssystem. Han menar att bilagan är en ”engångsgrej”.

ANNONS
ANNONS

Anledningen till förfarandet är att det helt enkelt är enklare att utgå ifrån försäljningssiffror än att enbart använda sig av offerter i det ena systemet. Arenander menar att detta skulle skapa missnöje bland kunderna.

Läs också:

Hoppfullt för bryggerier – svenskar väljer öl igen