Av hundratals nominerade är det tio unga ledare som har fortfarande chansen att bli 2020 års Kompassrosstipendiater, det vill säga vilka av Sveriges unga ledare som har ett extra modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap. Årets Kompassrosstipendiater tillkännages den 20 april.

ANNONS

Varje år delas Kompassrosstipendiet ut till tre till fem värdebaserade ledare under 25 år. I år delas stipendiet ut för fjortonde gången och hittills har 41 unga ledare fått ta emot stipendiet. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till personlig- och ledarskapsutveckling. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Kompassrosstipendiet kommer att delas ut och kommuniceras som vanligt, men den årliga stipendieceremonin på Kungliga slottet, skjuts på framtiden på grund av COVID-19.

-Bland årets hundratals nominerade och ansökande ser jag ett ökat fokus på ett entreprenörskap som drivs av samhällsengagemang och samhällsnärvaro. Exempel är hållbara lösningar på miljöfrågan och tillgängliggörande av verksamheter för att fler ska kunna delta utifrån individuella förutsättningar, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare vid Stiftelsen Ungt Ledarskap och fortsätter:

-Vi är oerhört stolta för alla fina nomineringar av unga modiga, omtänksamma och handlingskraftiga ledare. Nu har vi gjort det första urvalet och kommer under de kommande veckorna att välja vilka som tar emot årets Kompassrosstipendium.

Listan på de nominerade är:

Julia Klingberg, 23 år, Businify, Lund
Julia, juriststudent från Höganäs, är grundare till företaget Busnify, som erbjuder juridisk rådgivning till personer med mindre resurser. Hon har en bakgrund in politiken där hon visat tydligt prov på ett värdebaserat ledarskap. Julia är en utåtriktad ledare som kämpar för frågor som rör mångfald och jämställdhet.

ANNONS
ANNONS

Victoria Söderlund, 22 år, Scouterna, Hudiksvall
Victoria, grundskollärarstuderande från Hudiksvall, är aktiv ledare och kårordförande i Rogsta scoutkår. Victoria har en lång bakgrund inom Scouterna som idag är en stor del av hennes liv och engagemang. Som ledare vågar Victoria att tänka nytt och drivs av att se till att varje barn hittar en egen plats i verksamheten. Öppenhet och samarbete är viktiga komponenter i Victorias ledarskap.

Omar Alshogre, 24 år, Syrian Emergency Task Force, Stockholm
Omar, blev som femtonåring fängslad som politisk fånge i Syrien på grund av protester mot regimen. Som ledare står Omar upp för vad han tror på och arbetar idag med att föreläsa om sin personliga resa och driver sitt företag som arbetar för demokrati i Syrien. Omar är en tydligt värdebaserad ledare som är optimistisk, gladsynt och har hög tillit till sina medmänniskor.

Johanna Österling, 24 år, STARTcentrum/Emax, Örebro
Johanna, studerande i företagsekonomi med inriktning ledarskap och organisation i Örebro. Johanna är engagerad i Emax, där hon bland annat startat Emaxpodden som lyfter frågor om ledarskap, entreprenörskap och hållbarhet. Johanna har sin bakgrund inom Ung Företagsamhet och har ett engagemang för frågor som rör sexuella övergrepp. Som ledare är hon positiv och glad, och har lätt att hugga i där det behövs.

Jasmin Nasser, 23 år, Eduorten, Skärholmen
Jasmin startade för två år sedan startade hon plattformen och podcasten Eduorten som lyfter fram unga förebilder från socioekonomiskt utsatta områden – med syftet att skapa en representativ bild och plattform för unga. Jasmin är också fritidsledare och verksam inom MTR:s projekt My Dream Now som coachar högstadieelever med samverkan mellan arbetsliv och skola som fokus. Jasmin är entreprenöriell ledare som är ärlig, driven och handlingskraftig.

Nawaal Ali Salad, 22 år, Techtensta, Spånga
Nawaal studerar till läkare, är läxhjälpare och coach på Techtensta samt ambassadör för FN-förbundets arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling. I sina olika roller arbetar Nawaal med unga som saknar framtidstro och genom att utgå från sin egen berättelse visar hon andra unga att allt är möjligt Som ledare räds hon inte att säga ifrån när hon tycker att något är fel och drivs av att hjälpa människor att lyckas utifrån sina förutsättningar. Nawaal är en värdebaserad och målmedveten ledare som drivs av allmänmänskliga frågor.

Oliver Titikic, 24 år, AURIX, Helsingborg
Oliver studerar affärsjuridik och har en bakgrund som simmare på elitnivå. Vid sidan om studierna har han startat Juristbyrån AURIX, som syftar till att tillgängliggöra juridik för fler, t.ex. till mindre bemedlade grupper. Oliver är orädd och står stadigt även när det är svårt. Som ledare är Oliver driven, värderingsstyrd och står upp för ett autentiskt och äkta ledarskap.

ANNONS
ANNONS

Tarek Arnaout, 20 år, Covus, Göteborg
Tarek är grundare av organisationen Covus, som arbetar med att få barn, unga och vuxna att prata om sina upplevelser och våga vara sårbara och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. Han arbetar också i Västsvenska Handelskammarens projekt Mathivation. Tarek är en flexibel ledare, och en viktig komponent i hans ledarskap är att se och bekräfta människor i hans närhet.

Frida Caballero, 24 år, Girls in Tech, Upplands Väsby
Frida studerar civilingenjörsprogrammet för tillförlitliga flyg- och rymdsystem. Frida är engagerad i frågor som syftar till att engagera och inspirera tjejer till tekniska utbildningar, och har startat organisationen Girls in Tech- Sweden. Frida är certifierad normingenjör och föreläser och håller workshops om jämställdhet. Hon har en stark omtanke och drivs av en stark vilja att hjälpa andra. Frida har ett autentiskt och ärligt ledarskap och en stor förmåga att använda sina motgångar till något positivt för sig själv och andra.

Albatim Vejseli, 21 år, Cityidrott, Landskrona
Albatrim är verksam i Landskronas särskilt utsatta områden, där han också växt upp. Han jobbar idag i organisationen Cityidrott, en organisation vars verksamhet han själv deltog och var aktiv i som barn. Albatrim drivs av att hjälpa andra människor och brinner för att jobba med barn och unga. Han har som mål att vara en god förebild, och ge tillbaka till barn och unga i det samhället han själv växt upp i. Som ledare är Albatrim glad, inkluderande, omtänksam och utåtriktad.