Vanligtvis tänker vi oss att mentorskap handlar om seniora ledare som vägleder personal på lägre nivå, men det har börjat förändras. Nu är det de yngre som vägleder.

ANNONS

Det är inte bara ledande befattningshavare med mångårig erfarenhet som har värdefulla råd till sina kollegor, även yngre anställda kan lära sina äldre chefer en hel del. Det är tanken bakom omvänt mentorskap, skriver BBC.

Det här kan yngre lära de äldre

Det var på 1990-talet som omvänt mentorskap utvecklades för att dela teknisk kunskap. Under pandemin har det omvända mentorskapet ny potential att hjälpa till att övervinna utmaningarna med hybridarbete, mångfald och inkludering.

De yngre generationerna kan lära sina chefer om sådant som önskemål från konsumenter, Tik Tok och förändrade attityder kring jämlikhet och sociala frågor.

”Du delar erfarenheter, erbjuder vägledning och ger råd”, säger Jennifer Jordan, professor i ledarskap och organisationskultur vid Institute for Management Development, Schweiz, till BBC.

Kan göra så att yngre stannar längre

Det finns många fördelar med omvänt mentorskap, från att sätta igång innovation och behålla yngre arbetstagare längre, till att hjälpa anställda att förstå varandra bättre.

Det är också relativt lätt för företag att påbörja tillsammans med befintliga mentorprogram. Det här kan förklara varför konceptet nu håller på att få fart i arbetsvärlden.

Personal paras ihop över generationsgränserna och det kan antigen fungera genom att den ena lär av den andra, eller så kan båda parter försöka lära av varandra.

Luckor inom kulturfrågor och arbetstrender

Omvänt mentorskap är inte nytt, det användes första gången av General Electrics vd Jack Welch år 1999.

”Det var för att få ledande befattningshavare att börja använda teknik som yngre generationer var mer insatta i och mer bekväma med att använda”, säger Jennifer Jordan till BBC.

ANNONS
ANNONS

Nu finns luckor inom andra områden, som kulturfrågor och arbetstrender, det är därför som så många företag nu använder omvänt mentorskap för att hantera kulturella förändringar som mångfald och inkludering.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Omvänt mentorskapsprogram för hållbarhet hos WSP [Dagens PS]