Alla vet att det ger mer att träna i uppförsbacke. Nu får sporthandeln chansen att göra det efter att handeln minskat med 1,5 procent andra kvartalet 2022.

ANNONS

Sportindex, skapat av branschorganisationen Svenskt sportforum, visar att den totala försäljningen i sporthandeln minskade 1,5 procent andra kvartalet i år, när man jämför med motsvarande period året innan.

E-handeln har sedan årsskiftet haft en vikande trend och visat en negativ trend månad för månad första halvåret i år.
Första kvartalets minus på 16,5 procent följs nu av ett tapp i e-sporthandeln på 17,4 procent under andra kvartalet.

Andelen sjunkerc

Det gör också att e-handelsandelen av sporthandeln sjunker. Nu är den 15 procent mot 20 procent när den var som högst under pandemin, dock fortfarande högre än den andel på 10 procent den hade 2019 innan corona-eran.

Ska vi ändå leta positiva tecken ökade försäljningen av skor i sporthandeln 2,1 procent andra kvartalet och allra mest då löpskor, plus 5,0 procent.

Klädförsäljningen ökade 2,8 procent under kvartalet och även här var det varor relaterade till träning och löpning som ökade mest.

Cykelförsäljning backar

Viktig för sporthandeln är vår- och sommarkategorin cykel som står för hela 39,4 procent av försäljningen men som redovisar ett minus på 5,3 procent.

ANNONS
ANNONS

”Under våren och början av sommaren har konjunkturläget i Sverige liksom omvärlden försämrats betydligt. I takt med att inflationen skenar försämras hushållens syn på den egna ekonomin och konsumenternas köpkraft urholkas vilket drabbar sällanköpsvaruhandelns branscher särskilt hårt”, är förklaringen i Sportindex.

Läs även: Rekord i Kinas handelsöverskott 2021 [Dagens PS]