Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen väntas öka med 122 procent under april, jämfört med motsvarande månad i fjol. Den prognosen lämnar UC.

ANNONS

Företaget uppger att data för 1-6 april visar att konkurserna spås fortsätta att öka.

”Om konkurserna i april månad utvecklas i samma takt som nu kommer vi att ha 70-80 restaurang- och/eller hotellföretag i konkurs under april. Men allt tyder på att utvecklingen kommer att accelerera. Ungefär hälften av de företag som går i konkurs nu var inte lönsamma före krisen och en del av dem hade betalningsanmärkningar. Branschen som helhet har låg avkastning och med uteblivna intäkter på 80 procent eller mer och begränsade möjligheter att skära i kostnader kommer krisen att resultera i konkurser i tidigare lönsamma företag. Den stora konkursuppgången ligger ännu framför oss”, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

Transportsektorn bedöms också bli hårt drabbad och UC spår att konkurserna stiger med 42 procent. Kreditspecialisten uppger att effekten på övriga branschsegment fortfarande är för tidig att redovisa.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Konkursökning med 123 procent: ”Bara början” [DagensPS.se] »