Det tidigare justitierådet Sten Heckscher lade för några veckor sedan fram en statlig utredning. Den föreslår ett nytt system för granskning av utländska direktinvesteringar i företag som är viktiga för Sveriges säkerhet. Men utredningen får kritik av Svenskt Näringsliv.

ANNONS

Svenskt Näringsliv menar att utredningens förslag är otydliga och att de därför kan leda till ökade kostnader för företag.

”De branscher och de produktområden som blir anmälningspliktiga är inte väl definierade i betänkandet”, säger Jonas Berggren, analyschef vid Svenskt Näringsliv till Sveriges Radio.

”Det kan leda till att företag känner sig nödgade att anmäla olika typer av förvärv bara för säkerhets skull. Och det kan i sin tur leda till att vanliga förvärv fördröjs och att det blir ökade kostnader i administration.”

Bakgrunden till förslaget är att EU har bestämt att varje medlemsland ska ha ett granskningssystem för att skydda sig mot att samhällsviktiga sektorer köps upp av utländska företag. Enligt det svenska förslaget ska vissa företag som kan vara känsliga ur säkerhetssynpunkt ha en skyldighet att anmäla företagsköp. Men vilka företag det gäller är otydligt, menar Svenskt Näringsliv.

Sten Heckscher menar emellertid att det kommer att bli tydligare. Han tycker inte heller att det svenska förslaget skiljer sig avsevärt mot de regler som andra EU-länder kommer att sätta upp.

ANNONS
ANNONS

”Vi har pekat ut områden och närmare resonerat om hur de ska definieras. Men sen kommer ytterligare preciseringar att ske genom regeringsförordningar och genom myndighetsföreskrifter så det kommer att gränsas av ganska tydligt”, säger Sten Hekscher till Sveriges Radio.

Läs också:

Utländska investeringar i Sverige ska kunna stoppas [Dagens PS]
Google förlorar mot EU – avslog överklagan [Dagens PS]