Forskarna förbluffas över den låga åldern. ”Det är sanslöst”, säger en högutbildad man som sökt 402 jobb.

ANNONS

En färsk rapport från två docenter i nationalekonomi, Magnus Carlsson vid Linnéuniversitetet och Stefan Eriksson vid Uppsala universitet, visar att åldersdiskriminering på arbetsmarknaden börjar så tidigt som vid 40 års ålder. I studien – där man skickade över 6.000 fiktiva jobbansökningar – minskade svarsfrekvensen med en halv procentenhet per år efter 40 år fyllda, skriver Dagens Nyheter.

De två forskarna hade snarare trott att brytpunkten skulle finnas vid 55 år.

”Det är en hög siffra och den byggs ju på /…/ Att den negativa ålderseffekten startar så tidigt överraskade oss och chansen att bli kontaktad är extremt låg när man närmar sig pensionsåldern”, säger Stefan Eriksson till DN.

Docenterna vill nu att åldersdiskrimineringen ska tas på allvar i form av både lagstiftning och arbete för attitydförändringar som åtgärder. Forskarna belyser också de nationalekonomiska, negativa effekterna som låg rörlighet på arbetsmarknaden innebär.

Studien omfattar framför allt låg- och medelkvalificerade jobb men Magnus Carlsson tror att attityden även är utbredd bland tjänstemannayrken. Dagens Nyheter har bland annat intervjuat en 57-årig marknadsanalytiker som vill vara anonym. Han berättar att han sökt 402 jobb utan framgång.

ANNONS
ANNONS

”Det är sanslöst. Jag är högutbildad och har massor av erfarenhet /…/ Det är ju aldrig någon som säger att jag har fel ålder. Det brukar heta att min ansökan inte motsvarar rekryteringsprofilen.”