Mängder av företag med stora koldioxidutsläpp har klimatmål som innebär att de helt ska sluta släppa ut till år 2050. Men få av dem har någon plan för hur de ska nå dit. De har heller inte avsatt några pengar, konstaterar en ny studie.

ANNONS

Nätverket CA100+ har undersökt 159 bolag som har stora koldioxidutsläpp som en gemensam faktor. Nätverket består bland annat av kapitalförvaltare och pensionsfonder. Väldigt många av de granskade bolagen visar sig ha ambitiösa klimatmål inskrivna i sina hållbarhetsplaner, men vid en närmare granskning rör det sig mest om luft.

Quartz återger studien som visar att energibolag, oljebolag, biltillverkare och flygbolag lovar runt men håller tunt.

När det gäller redovisningen har situationen förbättrats. 91 procent redovisar numera hur mycket de släpper ut. Tre fjärdedelar av de undersökta bolagen har dessutom lovat helt sluta med utsläpp till 2050.

Pengar investeras inte för att nå klimatmål

Men från ord till handling är det långt. Över 80 procent av de bolag som lovar att sluta släppa ut koldioxid har ingen detaljerad strategi för hur det ska gå till. Ännu fler saknar konkreta delmål.

90 procent av företagen har dessutom inga planer på att vikta om sina investeringar så att de rör sig närmare sina mål. De kommer inte heller att bedriva lobbying mot politiker för att ändra på förutsättningarna.

Sammantaget visar undersökningarna på en situation där fossiltunga bolag inte självmant klarar av att driva sin egen omställning. Det görs framsteg, men det är inte de åtgärder vi behöver se”, säger Morgan LaManna på hållbarhetsgruppen Ceres. Han konstaterar att det inte räcker med att sätta upp mål om man inte också arbetar för att uppfylla dem.

Morgan LaManna menar dock att många företag kan få en obehaglig överraskning från investerarna om de inte levererar på hållbarhetsmålen, då en del stora investeringar kommer från institutioner som har egna mål.

ANNONS
ANNONS

Ändå är det viktigt att trycka på om hårdare politisk lagstiftning, tycker han. Riskerna kommer annars att bli för stora.

Läs också:

Storbanker nobbar initiativ mot klimatförändringar [Dagens PS]