Stat och kommuner gör stora investeringar i svenska hamnar. Just nu satsas 24 miljarder kronor – en rekordsumma. Anledningen är att sjöfarten kommer att få en ny roll och att hamnen blir energileverantörer. 

ANNONS

Aldrig har så stora investeringar gjorts i svenska hamnar som nu. 24 miljarder kronor har gått till pågående projekt, eller är under planering.

Erik Tedesjö, branschchef för Sveriges hamnar inom arbetsgivarorganisationen Transportföretagen, säger att det är en stor ökning jämfört 2018-2019, då siffran låg på 19 miljarder.

”24 miljarder kronor är helt otroligt”, säger Tedesjö till Sveriges Radio.

Nya, flera hundra meter långa kajer håller just nu på att förberedas i Trelleborgs hamn. Vid sidan om andra stora infrastruktursatsningar, exempelvis på järnvägen, så rustas alltså även hamnområdena upp för miljardbelopp.

Här har man byggt en solcellspark på dryga 2000 kvadratmeter. I dagarna kommer man att lämna in en ansökan för att bygga två 120 meter höga vindkraftverk. Ledningen undersöker också möjligheten att anlägga ett vågkraftverk i närheten för att utnyttja de ökade vågrörelser som fartygen skapar.

Nya energinav

Ystad kommer snart att fatta beslut om investeringar i stadens hamn på en miljard kronor, Helsingborg satsar 2,5 miljarder, Luleå 2,7, Stockholm Norvik 3,8 och Göteborg sex miljarder.

”Det ger ju en väldigt tydlig signal om framtidstron i branschen, där man verkligen ser att godstransporter på vatten är oerhört viktigt och kommer att vara så framåt av ekonomiska skäl och av miljöskäl”, säger Erik Tedesjö.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt med utbyggnaden sker också en förändring i att många av områdena också blir viktigare ur energisynpunkt, enligt Tedesjö. Hamnarna kommer att producera bränsle, men också i högre utsträckning leverera det till fartyg och fordon. Vätgas och LNG är några av de bränslen som kommer att förvaras och i viss utsträckning produceras i hamnområdena. Utbudet och distribueringen blir mer differentierad.

”Sveriges hamnar kommer att bli tydligare energinoder, både för sjöfarten, men även för annan besöksnäring som kommer till hamnarna i form av bussar, lastbilar etcetera. Man kan också bli energiproducent. Det finns många nya affärsmöjligheter egentligen i hamnarna, säger Tedesjö.

Läs också:

Göteborgs hamn satsar på [Dagens PS]
Sjöfarten flyttar ut från Stockholms innerstad [Dagens PS]