Antalet stölder i handeln har nära fördubblats på bara en vecka, enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer. Samtidigt ökar bedrägeriförsöken.

ANNONS

Fler än var tredje handlare utsattes för brott den senaste månaden, skriver sajten Market. En av fem blev utsatta för hotfullt beteende medan bedrägerier mot handlare har ökat den senaste tiden.

Barometerns säkerhetsindex sammanfattar brottsutsattheten. Den har gått upp från 41 till 48 procent.

Stölderna har gått upp från 29 till 41 procent det här kvartalet jämfört med förra. 16 procent av handlarna har blivit utsatta för bedrägeri eller försök till bedrägeri. Det är en ökning med sex procentenheter från månaden innan. En femtedel får utstå hotfullt beteende från kunder.

”Resultaten är föga förvånade. Visserligen såg vi en minskning av Säkerhetsindex i den senaste mätningen, vilket dock bör ses som ett hack i kurvan. Över en längre tid går det att se en tydlig ökning. Brottsligheten är alltjämt en av handelns absolut största utmaningar”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i en kommentar till Market.

Stölderna ökar med tolv procentenheter, vilket inte är ovanligt under årets sista månader. Men att även försöken till bedrägeri ökar är svårhanterligt, särskilt när det sker genom phishing och ransomware. Svensk Handel menar att okunskapen fortfarande är stor hos handlarna om de här metoderna.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Ica-handlare fruktar pistolhot [Dagens PS]
Ikea cyber-attackerat – nätfiske har pågått under flera veckor [Dagens PS]