Stigande priser på insatsvaror leder till sänkt framtidstro för svenska bönder. Foder- och dieselpriset fortsätter uppåt vilket dämpar investeringsviljan inom sektorn.

ANNONS

LRF mäter tillståndet i lantbrukssektorn varje kvartal och för det tredje kvartalet såg det mörkt ut för kött- och mjölkbönderna som nu ligger på index 91 – där ett indextal över 100 indikerar en neutral syn på konjunkturen i branschen.

Foder och diesel

Det är framför allt de höga foder- och dieselpriserna som drar ned indexet hos de 70 000 svenska jordbruksföretagen.

”Vi har sett hur höga priser på insatsvaror oroat lantbrukarna i flera kvartal. Det som har hänt nu är att det verkligen har slagit till mot lönsamheten”, säger LRF:s vd Anna Karin Hatt, till Di.

Även spannmålsbönderna målar upp en sänkt framtidstro där index föll från 94 till 90.

Även här handlar det om det höga dieselpriset men även det höga priset på importerad handelsgödsel.

Sämre investeringsvilja

Priserna på insatsvaror är ett gissel för bönderna som kan leda till sämre investeringsvilja, tror Anna Karin Hatt.

”Så kan det bli. Det vore allvarligt och min förhoppning är att dagens situation kommer att sätta i gång en diskussion om hur vi kan minska Sveriges importberoende av insatsvaror och stärka landets försörjningstrygghet. Vi skulle kunna producera mer insatsvaror själva, till exempel biodrivmedel.”

Under pandemin har många svenskar valt svensk kött i dagligvaruhandeln – vilket har gynnat bönderna.

ANNONS
ANNONS

När samhället nu öppnar upp fullt ut vill Anna Karin Hatt se att den trenden sprider sig till restauranger och hotell.

”Här hoppas vi mycket på att den tydliga svenskmärkning som finns i dagligvaruhandeln också sprider sig till restauranger. Då kan konsumenterna fortsätta att välja svenskt, även när man börjar äta mer på restaurang igen.”

Läs även: Dyrare kött, mejeri, bröd och pasta väntar efter torrt väder [Dagens PS]