SEB:s företagsindikator ökar med 10 enheter från noteringen på minus 3 förra månaden till plus 7, men företagarna tror att omsättning, likviditet och arbetstid minskar.

ANNONS

SEB:s företagsindikator visar företagens syn på verksamheten de kommande tre månaderna och den senaste företagsindikatorn visar att andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under de närmaste tre månaderna ökar från 20 till 25 procent.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. I den här mätningen ligger indikatorn på plus 7 enheter, vilket är en uppgång med 10 enheter från förra månaden.

Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 23 till 18 procent och andelen som tror på en oförändrad utveckling minskar från 56 till 54 procent.

Större optimism bland företagare

”Optimismen återvänder och var fjärde företagare tror nu att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning under hösten. Det kan vara ett tecken på att företagarna redan gjort de nödvändiga justeringar i verksamheten för att klara höstens utmaningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

På frågan om hur de tre ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid har utvecklats den senaste månaden jämfört med månaden innan svarar företagarna att alla tre har minskat den här månaden.

Ingen förvånande minskning

Även indikatorerna på omsättning, likviditet och arbetstid mäts som balansmått med andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Enligt företagarna minskar omsättningen från minus 2 till minus 4, arbetstiden minskar från plus 3 till minus 9 och likviditeten minskar från plus 7 till plus 3.

”Föga förvånande minskar samtliga ekonomiska indikatorer när landets enmansföretagare drar ner på aktiviteten och tar semester. I omvänd ordning kan vi förvänta oss att indikatorerna vänder upp igen när företagare återigen växlar upp verksamheten. Likviditeten blir dock en indikator att följa extra noga under hösten när orosmoln i form av stigande räntor och höga elpriser kommer pressa såväl privatekonomin som företagsekonomin”, säger Américo Fernández i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Chefsekonomer: Sverige snart i lågkonjunktur [Dagens PS]