Big tech-bolagens etabliering i försäkringsbranschen kan sätta press på de traditionella försäkringsbolagen. Dessutom kan coronakrisen sänka deras intäkter ytterligare, då hundratusentals anställningar avbrutits. Allt som allt är det ett bra läge att som företagare förhandla om försäkringsvillkoren. 

ANNONS

Big tech-bolag som Facebook, Google och Amazon erbjuder numera företagsförsäkringar. Realtid.se skriver att andelen personer som kan tänka sig testa en sådan försäkring har ökat med nästan 20 procent de fyra senaste åren.

Då dessa bolag erbjuder mer personifierade försäkringslösningar kan de ta betydande marknadsandelar från de traditionella bolagens one-size-fits-all-lösningar.

Coronakrisen kan leda till att försäkringsbolagen drabbas ytterligare, bland annat på grund av de omfattande permitteringarna i landet. Företagande.se skriver att de senaste fyra kvartalen har de utbetalda försäkringsersättningarna ökat med 8 procent jämfört med samma period året innan. Detta har gjort att premierna höjts.

Coronavirusets utveckling kan dock göra att företagare kan se över sitt avtal med försäkringsbolagen, då förhållandena som låg till grund för premien har ändrats.

ANNONS
ANNONS

Så förhandlar du med försäkringsbolagen

Företagande.nu ger en rad tips för hur du som företagare kan förhandla med försäkringsbolagen.

  • Lyft brist på skadehistorik. Om ditt företag har en bakgrund som inte innefattat material- eller personskador är det värt att ta upp. Någon enstaka skada utom ens kontroll behöver inte heller ligga en till last.
  • Uppdatera dina siffror: Förändringar i omsättning ska nämnas så att försäkringsbolaget kan räkna ut en premie utfrån aktuella siffror.
  • Demonstrera skadeförebyggande arbete. Om företaget arbetar skadeförebyggande kan premien bli mer fördelaktig. Lyft därför fram om det finns en avbrottsplan eller ett kontinuietarbete.
  • Överväg en högre självrisk. Ju högre självrisk, desto mindre premie. Gör en riskbedömning och fundera på om det kan vara värt att sänka premien och acceptera en högre självrisk.