Förra året hindrade Tullverket över 1 043 ton miljöfarligt avfall från att exporteras till Afrika och Asien, vilket är rekordmycket.

ANNONS

Den tidigare toppnoteringen är från 2013 då drygt 790 ton miljöfarligt avfall stoppades från att exporteras.

Fler försöker exportera svenskt avfall

Under 2022 hade Tullverket och ansvariga länsstyrelser 71 ärenden som handlade om olagliga avfallsexporter till länder utanför EU.

Året innan, 2021, hade man 55 ärenden och då stoppades 627 ton från att exporteras.

”Vi ser tyvärr att företag och privatpersoner i en allt större omfattning försöker exportera svenskt avfall till utvecklingsländer”, säger Henrik Sjökvist, biträdande chef på Tullverkets kontrollavdelning i ett pressmeddelande.

Han tillägger att han samtidigt är nöjd över att Tullverket under 2022 lyckades stoppa så många exporter av farligt avfall.

Flest fall i Stockholmsområdet

Kontrollerna genomförs av Tullverket på uppdrag av länsstyrelserna och myndigheterna försöker tillsammans hitta oegentligheter.

ANNONS
ANNONS

Det största antalet stoppade avfallsexporter fanns förra året i Stockholms län, där var det förra året hela 41 ärenden som sammanlagt handlade om 623 ton miljöfarligt avfall, vilket är en ökning med 365 ton sedan året innan.

”En förklaring till den kraftiga ökningen är att vi intensifierat arbetet med att stoppa farliga avfallstransporter”, säger Henrik Sjökvist i pressmeddelandet.

”Det har blivit ett större fokus både nationellt och internationellt på att den här miljöfarliga verksamheten måste begränsas så långt det är möjligt”, fortsätter han.

Ny EU-förordning förhandlas fram

EU håller på att förhandla fram en förordning för avfallsexporter och reglerna väntas bli hårdare. En föreslagen förändring är att EU:s antibedrägeribyrå Olaf ska få rätt att kontrollera avfallsexporter.

Det skulle göra att Olafs utredare skulle kunna hjälpa till med utredningar av medlemsländers ärenden.

”Allt tyder på att fler sorters avfall kommer att bli förbjudna. Dessutom väntas fler länder sättas upp på listan dit avfall inte får exporteras. Det kommer också bli tuffare påföljder för de som bryter mot regelverket, säger Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket i pressmeddelandety.

ANNONS
ANNONS

Straffet blir oftast böter

I dag leder få fall till kännbara rättsliga påföljder, den vanligaste åtgärden är att exportförbud mot sändningar med miljöfarligt avfall utfärdas.

Det avfall som får exportförbud återförs nästan alltid till exportören, är fallet allvarligt kan länsstyrelsen besluta om återvinning. I de allvarliga fall som leder till en dom blir straffet oftast böter.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Bolaget vinner i rätten – får exportera till Ryssland [Dagens PS]