Regeringen utreder just nu hur stor andel av Sveriges företag som fuskar med stöd för korttidspermittering. I juni ökar granskningen ytterligare, då Tillväxtverket på individnivå ska gå igenom uppgifter över företags anställda. 

ANNONS

Regeringen har fått indikationer på att företag missbrukar stöd för korttidspermitteringar, skriver Dagens Juridik. För att minska fusk har de nu gett Tillväxtverket ökat mandat att granska Sveriges företag.

Från och med 1 juni ska Tillväxtverket ska granska företag på individnivå och kräva att dessa lämnar ut uppgifter om personals anställningsformer. Om dessa inte matchar underlaget som skickades till Tillväxtverket kan företaget åtalas för brott, skriver Dagens Juridik.

Skatteverket kommer också vara delaktiga i granskningen, genom att de får underlag om vilka företag som mottagit stöd. Om Skatteverket eller Försäkringskassan misstänker brott så är de från och med nu skyldiga att rapportera till Tillväxtverket.

Totalt kommer det statliga stödet för korttidspermitteringar kosta runt 95 miljarder kronor i år.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Över 6 000 företag kan dö innan stöd når fram [Dagens PS]