Det här visar ny undersökning från Svensk Handel.

”Regeringens aviserade omställningsstöd kommer att vara en viktig räddningsplanka för många krisande handelsföretag. Samtidigt är risken stor att hjälpen inte når fram i tid. Krisen är akut här och nu och många företags överlevnad hänger på att stödåtgärderna snabbt når fram”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande nu på onsdagsmorgonen.

Tusentals företag riskerar att gå i graven

22 procent av de handlare som tappat minst 30 procent av försäljningen inom detaljhandeln, var femte handlare alltså, svarar att det är osäkert om de klarar av att vänta tills omställningsstödet träder i kraft den 1 juli.

Var tionde inom partihandeln säger samma sak, och uppräknat till hela handeln motsvarar det 4 500 detaljhandelsföretag och 1 800 företag inom partihandeln, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Undersökningen visar också att drygt varannan handlare (52 procent) inom detaljhandeln har finansierings- eller likviditetsproblem. Inom partihandeln är siffran 44 procent. Handlarnas svar indikerar också att 45 000 handelsjobb redan har försvunnit, eller riskerar att försvinna, och att fler än 100 000 personer kommer att beröras av färre arbetade timmar.

Omställningshjälpen helt avgörande

För att rädda företagens existens och jobben i handeln är det avgörande att regeringens hyresstöd och möjlighet till korttidspermittering når fram.

Bland de företag som drabbats allra hårdast av krisen och tappat så mycket som minst hälften av försäljningen anger 6 av 10 att de fått beslut om kortidspermittering och lite mer än var tredje (37 %) att de har fått sänkt hyra. I förra mätningen (19-21 april) hade var femte (21 %), av de mest krisdrabbade handelsföretagen, fått sänkt hyra.

”Det är en viktig signal att hyresstödet når ut till något fler handlare men siffran är fortsatt för låg. Fastighetsägarnas krismedvetenhet måste öka, annars kommer många köpcentrum och gallerior att se ut som en schweizerost med många tomma hål när krisen är över. Vi blir alla förlorare på en sådan utveckling”, säger Karin Johansson.