Småföretag tar täten när näringslivet i Göteborg växer – när nya jobb skapas är det uteslutande hos mindre företag, enligt ny rapport.

ANNONS

”Med fler växande små och medelstora företag får näringslivet en bättre balans. Det har stort värde. Regionens sårbarhet vid sämre konjunkturläge minskar, och strukturellt minskar risken för allvarliga kriser”, säger Andreas Göthberg, avdelningschef för företagsutveckling på Business Region Göteborg – som ligger bakom rapporten ”Företagande 2022” – i en kommentar.

Rapporten visar att de små och medelstora företagen får allt viktigare betydelse för sysselsättningen och ekonomin i Göteborgsregionen.

Det är hos de mindre företagen sysselsättningstillväxten sker.

Små och medelstora företag motorn i jobbtillväxten

Hela 71 procent av regionens 547 000 anställda arbetar numera inom privat sektor, och 43 procent inom de små och medelstora bolagen, vilket innebär 233 000 personer.

Rapporten visar också att hela 92 procent av Sveriges alla branscher finns representerade i regionen.

Av regionens förädlingsvärde på 603 miljarder kronor (år 2020) står SME-företagen (bolagen med upp till 249 anställda) för 51 procent.

ANNONS
ANNONS

”De små- och medelstora företagen i regionen bidrog alltså med 308 miljarder kronor i löner och utdelningar 2021. Störst bidrag kom från branschen företagstjänster, följt av handeln och branscherna bygg och fastigheter”, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg, i pressmeddelandet.

Fortfarande är Volvo Cars och Volvokoncernen Göteborgsregionens och Sveriges största privata arbetsgivare.

Exportföretagen har en nyckelroll för ekonomin i Västsverige där Göteborg är den enda av landets tre storstadsregioner som uppges vara  nettoexportör.

Utlandsexporten från regionen var 54 miljarder svenska kronor större än importen 2021, enligt rapporten.

Storföretagen omkörda av småföretagen

Samtidigt visar kartläggningen alltså att storföretagens dominans minskar och att små och medelstora företag nu är draglok för både sysselsättningen och ekonomin.

Och nyföretagandet ökar. Under 2021 startades 8 777 nya bolag i Göteborgsregionen, vilket är 7 procent fler än året innan.

Den kraftiga ökningen av nystartade företag märks särskilt inom programmering och informationstjänster, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Där till noteras en ökande trend av utlandsägda företag i Göteborg, och mängden anställda i utlandsägda företag ökar.

År 2021 arbetade 102 000 personer i regionen – nästan var femte sysselsatt – i ett utlandsägt företag. Det är drygt fem gånger fler än  1990.

Totalt uppges 2 160 bolag i Göteborgsregionen ha utländska ägare.

Läs även: Glädjande siffror – färre unga är arbetslösa [Dagens PS]