Kommunala bolag som säljer solceller, laddstolpar och installationer bryter mot lagen, säger Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm till Tidningen Näringslivet.

ANNONS

Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen har i en rapport kartlagt konkurrensen i installationsbranschen, och kommer fram till att kommunala och statliga energibolag med osund konkurrens tränger ut privata företag, särskilt inom installation och försäljning av laddstolpar och solceller.

”På en välfungerande marknad är det den som är duktigast, effektivast och mest innovativ som ska kunna dra nytta av det för att kunna växa. Det går tyvärr inte att säga att det är en välfungerande marknad i dag”, säger Stefan Sagebro, rapportförfattare och expert på konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv till Tidningen Näringslivet.

Professor: Inte allmänintresse

I samband med rapporten har man också anlitat Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, för att göra en rättsutredning om ämnet. Professorns dom är hård – försäljningen av laddinfrastruktur och solceller och installationstjänster har inte ett sådant allmänintresse som krävs enligt kommunallagen, menar han.

”Det är alltså olagligt. De bedriver en verksamhet som inte kan bedrivas på det sättet som de gör nu”, säger Lars Henriksson till Tidningen Näringslivet och fortsätter:

”Därmed kan den inte heller ses som kompetensenlig verksamhet enligt de allmänna kompetensreglerna i kommunallagen. Den här typen av verksamhet kan inte heller ses som kompetensenlig utifrån så kallad anknytningskompetens.”

Bryter mot både kommunallagen och ellagen

Kommunala bolag får enligt ellagen ägna sig åt produktion och andel med el och ”sammanhängande verksamhet”. Men professorn menar att säljverksamheterna av solpaneler, laddstolpar och installationer inte kan inrymmas i den formuleringen, skriver TN.

ANNONS
ANNONS

”Man kan alltså konstatera att försäljning och installation av solceller och laddstolpar inte ligger inom de specialreglerade kompetensreglerna i ellagen. De offentliga aktörerna borde fråga sig själva om de faktiskt har kompetens för att agera såhär”, säger Lars Henriksson till TN.

Läs även: Solenergiaktier som toppanalytikerna väljer 2022 [Dagens PS]