Bara under ett år tappade fraktjätten Maersk mer än 1 000 containrar överbord och ner i havet, skriver Di.

ANNONS

Tidningen har på olika sätt försökt få grepp om hur mycket stölder, extremväder och andra problem orsakar i transportförluster.

Men varken branschens aktörer eller försäkringsbolag tycks ha någon konkret och tillförlitlig statistik som mer precist avslöjar hur mycket gods som försvinner av olika skäl.

Mörkertalet tros vara stort, även om preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet gör gällande att stölder av transporter sjönk i fjol.

MISSA INTE: Experten svarar: Vad händer med mina pengar om banken kollapsar? [Dagens PS]

Tungt 2021 för Maersk

Ur kostnadssynpunkt anses transportskador av väder och vind men även felpaketeringar var ett större problem.

Det kan exempelvis röra sig om last av kyl- och frysvaror som skadas eller blir helt förstört när bränslet till kylaggregat tar slut vid förseningar, säger Daniel Ekwall, säkerhetsexpert som forskar om logistik vid Högskolan i Borås, till Dagens Industri.

För danska fraktbjässen Maersk blev 2021 ett ödesdigert år då drygt 1 000 containrar med gods föll överbord, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Containrar som faller överbord under sjötransporter uppges vara ett växande problem, om än ovanligt, när hela havet stormar.

I Sverige kostar godsstölder, observera att siffran bara är en grov uppskattning, någonstans mellan 400 miljoner och 2 miljarder kronor om året, enligt experten som Di talat med.

Läs även: Nytt problem för rederierna: Allt för många containrar [Dagens PS]